Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Tyrilistiftelsen - Tyrilihaugen

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme. Vi har faste avtaler med Oslo kommune, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Stiftelsen er en av Norges største aktører innen rusbehandling og har tilsammen 188 døgnplasser på våre enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal. I tillegg har vi egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel. Tyrilistiftelsen har tariffavtale med Psykologforeningen.

Tyrilihaugen søker psykologspesialist/psykolog i 50 % stilling

Tyrilihaugen har 25 døgnplasser for kvinner og menn fra 18 år og oppover, hvorav deler av tilbudet er TSB plasser og resterende er plasser etter avtale med velferdsetaten, Oslo kommune.


Vi søker:

Tyrilihaugen søker psykologspesialist/psykolog til et 50 % vikariat med tiltredelse snarest. Vikariatet har en lengde på ett år, med mulighet for forlengelse.


Beskrivelse av stillingen: 

Psykologspesialisten/psykologen vil være ansatt i medarbeidergruppen på Tyrilihaugen, og delta i behandlingen i tverrfaglig team på Tyrilihaugen med de pasientene som er inne til tverrfaglig spesialisert behandling. Vedkommende vil også samarbeide med lege/psykiater og andre psykologer i Tyrili Lillehammer og være bidragsyter til fagutvikling og kompetanseheving innen behandling av ulike psykiske lidelser og rusavhengighet på enheten.


Arbeidsoppgaver:

 • Psykoterapi
 • Kartlegging/utredning og henvisninger
 • Diagnostisering og kliniske risikovurderinger
 • Helhetlig behandlingsansvar
 • Psykoedukasjon, veiledning og grupper
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Kvalitetssikre behandlingsplaner, epikriser og elektronisk pasientjournal
 • Samarbeid med ansvarsgruppe og familiesamarbeid


Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist evt. autorisert psykolog
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring med utredning og behandling av traumelidelser og alvorlige psykiske lidelser
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring innen rus- og avhengighetspsykologi
 • Erfaring med, og kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Kjennskap til gjeldende rammer og retningslinjer for TSB


Personlige egenskaper: 

 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Samarbeidsevne; man må trives med å jobbe i team og evne å gjøre kolleger gode, være løsningsorientert og fleksibel i tilnærmingen til utfordringer i arbeidshverdagen 
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Faglig og personlig trygghet


Vi tilbyr:

 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Mulighet for innflytelse på et politisk prioritert fagfelt i en opptrappingsfase
 • Mulighet til å følge terapeutiske forløp/pasienter over tid og på tvers av ulike behandlingsarenaer
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Konkurransedyktig lønn innenfor gjeldende avtaler
 • Fellesgoder, som ferieboliger og gode pensjonsordninger


Tiltredelse: Snarlig

Lønn: Etter gjeldende tariffavtaler

Spørsmål om stillingen
Kontaktpersoner:
Jørgen Iversen, enhetsleder, tlf. 959 08 859 og Merete Turvoll, nestleder, tlf. 924 33 362.

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. februar 2021