Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Akershus universitetssykehus HF - DPG sek gruppeterapi
Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

En av våre psykologspesialister skal flytte og vi søker deg som kan ta over. 
 
Seksjon for gruppeterapi holder til i Jerikoveien 28 B i bydel Alna. Vi er et tverrfaglig team med 13,6 stillinger fordelt på 14 personer: en overlege, tre til fire psykologspesialister, fire til fem psykologer, to ergoterapeuter, en sosionom og to psykiatriske sykepleiere. Vårt mandat er utredning og behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse. Vi tilbyr kombinasjonsbehandling gruppe og individuelle samtaler. Vi  har et sammensatt behandlingstilbud med flere typer grupper og kurs.


Arbeidsoppgaver
 • Din hovedoppgave vil være utredning og behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse individuelt og i gruppe.
 • Delta på behandlingsmøter, prosessmøter og kollegaveiledning.
 • Som spesialist skal du bistå med faglig vurderinger, rådgiving og spesialisterklæringer.
 • Du vil sammen med de øvrige spesialistene være ansvarlig for faglig forsvarlig behandling, også for andres arbeid.
 • Du vil få oppgaver med å veilede psykologer i spesialistløp også fra de øvrige seksjonene ved GDPS.

Kvalifikasjoner
 • Stillingen er en psykologspesialiststilling, men psykolog i spesialisering kan også søke.
 • God differensialdiagnostisk kompetanse.
 • Gruppeerfaring er en stor fordel, men kan kompenseres med interesse.
 • Erfaring med utredning- og behandling av personlighetsforstyrrelse og traumelidelse er spesielt ønsket.

Personlige egenskaper
 • God samarbeidsevne.
 • En stor del av vårt arbeid er i koterapi og du må tåle å stå i sammensatte følelser over tid.
 • Åpenhet og god grenseforståelse vil være ønskelig.

Vi tilbyr
 • Vi tilbyr prosessveiledning med ekstern veileder, gode muligheter for videreutdanning.
 • Tverrfaglig samarbeid, AHUS er en stor arbeidsplass med alle de  fordelene stordrift medfører, som bedriftshelsetjeneste, barnehager osv.  

Annet 
Ved intern ansettelse vil et vikariat bli ledig. 
 

Kontaktinformasjon: Beate Braanen, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 23 14 19 00 / 412 35 622, e-post beate.braanen@ahus.no og Ingunn Trana, psykolog, tlf. 23 14 19 00, e-post ingunn.trana@ahus.no
 
 
Søknadsfrist
22. januar 2021