Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Divisjon Psykisk Helsevern, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

NIDAROS DPS, ALLMENNSEKSJONEN, ENHET FOR GRUPPEBEHANDLING SØKER ETTER:

Psykologspesialist/psykolog i 100 % fast stilling.

Vil du være med i vårt team og bli vår kollega. Vi søker dyktig og engasjert medarbeider til vår enhet for gruppebehandling.

Enhet for gruppebehandling har i dag flere ulike gruppebehandlingsprogram og edukasjonsgrupper i sin portefølje. Spesialiserte behandlingstilbud for personlighetsproblematikk er et satsningsområde.

Behandlingstilbudene er en kombinasjon av gruppebasert og individuell. Enhetens fokus på kontinuerlig kompetanse og kvalitetsutvikling er sentral og du må ønske å bidra i dette arbeidet.

Brukermedvirkning i utvikling og forbedringsarbeid er en selvfølge. Det pågår forskning i enheten og vi har kontinuerlig innsamling av kvalitetsdata. forskningsinteresse er ønskelig.

Enheten består pr.idag av psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut og vernepleier. Det er lege tilknyttet enheten.

Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om enhet for gruppebehandling.

https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/enhet-for-gruppebehandling

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern for voksne i Trøndelag med ansvarsområde for sentrum og østlige deler av Trondheim, samt kommunene på Fosen, Malvik, Selbu og Tydal.

Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling av voksne med psykiske helseutfordringer. Nidaros DPS kan tilby behandling i poliklinikk, døgnenhet og i ambulante team.

Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning, og har et særlig fokus på psykisk helse og arbeid.

I tillegg har vi et eget lærings- og mestringssenter med spesielt fokus på pårørende. Nidaros DPS og flere av våre enheter ligger på Østmarkneset (Lade). I tillegg har vi enheter på Øya og Fosen.

Her kan du lese mer om Nidaros DPS:

https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps


Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser i tråd med pakkeforløp PHV
 • Individuell behandling og gruppebehandling
 • Målrettet samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnere
 • Fagutvikling gjennom teamdeltakelse, veiledning og undervisning (psykologspesialister er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering)
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
 • Oppgaver i tråd med enhetens ansvarsområde


Kvalifikasjoner 

 • Godkjenning som psykolog
 • Erfaring fra psykiatrisk poliklinikk eller annen psykiatrisk avdeling for å møte et bredt spekter av psykiske helseutfordringer
 • Utredningskompetanse
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter


Personlige egenskaper 

 • Du er engasjert i faget og har stå på vilje
 • Du er ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og har godt humør
 • Du liker å jobbe selvstendig men også i team
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du har evne til å skape trivsel i en hektisk og travel arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring
 • Et sosialt og inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordninger og forsikring i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)- bedrift
 • Vi ber deg gi opp minst 2 referanser
 • Du må legge ved vitnemål, attester og evt. autorisasjon med den elektroniske søknaden i webcruiter


Kontaktinformasjon: Erling Arild Carlsen, seksjonsleder, tlf. 980 96 000, e-post Erling.Arild.Carlsen@stolav.no og Hilde Charlotte Kvernø, personalrådgiver, tlf. 917 24 576, e-post Hilde.Charlotte.Kverno@stolav.no

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. desember 2020