Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Frelsesarmeens Behandlingssenter Stavanger

Frelsesarmeens Behandlingssenter(FAB) gir et behandlingstilbud til kvinner og menn med alvorlig rusmisbruk og samtidig lettere til moderate psykiske lidelser. Behandlingssenteret består av behandlingssavdeling, stabiliseringsavdeling, dagbehandling og ambulante tjenester.

 

For mer informasjon om FAB se våre nettsider. www.fa-fab.no


Informasjon om stillingen:

Stillingen er 100% fast, dagtid.


Arbeidsoppgaver bl.a.:

 • Utredning, diagnostisering og behandling ved samtidig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse (døgnbehandling)
 • Bidra til gode, individuelle behandlingsforløp over tid, ut fra pasientens behov
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og med eksterne instanser •Individual- og gruppeterapi
 • Veiledningsoppgaver
 • Deltakelse i institusjonens faglige utviklingsarbeid
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:

 • Psykologspesialist eller psykolog
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern og/eller rusbehandling
 • Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid vektlegges
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi søker en person:

 • Som er interessert i fagfeltet, faglig oppdatert og som ønsker å bidra til å utforme behandlingstilbudet
 • Med gode mellom menneskelige egenskaper og gode kommunikasjonsevner
 • Som er selvstendig og ansvarsbevisst.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Tilrettelegging for kurs/videreutdanning
 • Tilrettelegging for spesialistutdanning for psykologer
 • Et tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Fagutvikling i traumebasert omsorg
 • Mulighet for noe fleksibel arbeidstid
 • Kantineordning
 • Pensjonsording

Spørsmål:

Spørsmål kan rettes til daglig leder Hilde Wikheim, tlf. 51 82 87 23/00 eller fagsjef Elzbieta Stefanoff, tlf. 51 82 87 34.

 

Tiltredelse: Snarest Søknadsfrist: 31. januar 2019
Sendes til: hilde.wikheim@frelsesarmeen.no

Annonsen er fra Tidsskriftets Januar-utgave som utkommer 02. januar 2019

 

Arbeidssted
Frelsesarmeens Behandlingssenter Stavanger
Søknadsfrist
31. januar 2019