Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Betanien sykehus AS - psykosepoliklinikk / FACT-team

Betanien sykehus/Betanien DPS

DPSet er organisert i 4 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri, Avdeling psykose, Psykosepoliklinikk/FACT-team og Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørende, veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell.

www.betanien.no

Vi har ledig et 100 % årsvikariat med mulighet for forlenging i vår psykosepoliklinikk / FACT-team.

Betanien psykosepoliklinikk/FACT-team
FACT står for flexible assertive community treatment. I tillegg til ambulant oppfølging driver FACT-teamet også diverse gruppetilbud som en-og flerfamiliegrupper, IMR (recoverygrupper), temagruppe, fysisk aktivitetsgrupper og hesteas¬sistert terapi-gruppe. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med overleger, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, sosionom, erfaringskonsulenter, jobbspesialist, musikkterapeut og fysioterapeut. Vi har et tett samarbeid med andre avdelinger for å etablere relevante tilbud til våre pasienter.
Det polikliniske tilbudet i psykosepoliklinikken/FACT-teamet er hovedsakelig et spesialisert tilbud til personer over 18 år med alvorlig psykisk lidelse innen schizofrenispekteret, og som ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinært poliklinisk eller kommunalt tilbud i aktuell sykdomsfase. Der det er mulig, skjer likevel behandling og oppfølging i tett samarbeid med kommunale tilbud.


Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgavene er å kartlegge, vurdere, behandle og følge opp tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Helst kunne være vedtaksansvarlig for pasienter på tvungent psykisk helsevern
 • Polikliniske samtaler og ambulant oppfølging av pasienter
 • Gruppebehandling
 • Tverrfaglig teamarbeid og samarbeid med eksterne instanser
 • Veiledning til samarbeidsparter og avdelinger i kommunen
 • Deltagelse i utviklingen av behandlingstilbudet i psykosepoliklinikken
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø

 
Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist / psykolog
 • Klinisk erfaring med pasientgruppen
 • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til Psykisk Helsevernloven
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk


Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert og engasjert
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Trives med å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner


Vi tilbyr

Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale om bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som treningsstudio og hytte i Alvøen. Sykehuset har videreført IA avtalens ordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Vi forsøker å legge til rette for videreutvikling og økt kompetanse.

Attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju.


Kontaktperson: Avdelingsleder Kirsti Sætre, tlf. 55 50 74 25, e-post kirsti.setre@betaniensykehus.no


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. november 2020