Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Avdelingen består av tre seksjoner:
- Seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri, og spesialisert spiseforstyrrelse (PS)
- Seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, og alderspsykiatri (AA)
- Seksjon for voksenhabilitering (HAVO)

Enhet C er for tiden organisert i Seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri, og spesialisert spiseforstyrrelse. Enhet C er en spesialisert enhet for behandling av spiseforstyrrelser, har 9 sengeplasser og er en post med åpne dører. Enheten er lokalisert i Arendal. Enhet C har i senere tid også hatt en sub akuttfunksjon for PSA i tillegg til spiseforstyrrelse.

Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog under spesialisering/psykologer.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver 

 • Psykologspesialisten vil ha en sentral rolle i diagnostiske vurderinger, kartlegginger, utredninger og behandling av pasienter med spiseforstyrrelser.
 • Veiledning ovenfor andre ansatte, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat.
 • Behandlingsansvar både individuelt og i grupper.
 • Delta i flerfaglig samarbeid internt, DPS og andre avdelinger i KPH i tillegg til eksterne samarbeidspartnere.
 • Delta i fagutviklings- og planleggingsarbeid.
 • Delta i enhetens ledergruppe bestående av enhetsleder, overlege og psykologspesialist.


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog og godkjent spesialist, da det er spesialistoppgaver i teamet som skal ivaretas (vedtak, epikriser).
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Kjennskap til norsk regel - og lovverk.


Det er ønskelig med:

 • Vedtakskompetanse. 
 • Kompetanse innen spiseforstyrrelser, traume.

Dersom det ikke kommer søkere som er psykologspesialist, kan det vurderes å ansettes psykologer som er i et relevant spesialiseringsløp, alternativt psykologer.


Personlige egenskaper 

 • Vi ser for oss en medarbeider som er ansvarsbevisst og selvstendig i sitt arbeid.
 • Du må trives med å arbeide tverrfaglig og opptatt av faglig utvikling.
 • Du bør være god på å kommunisere både skriftlig og muntlig, og inneha gode samarbeidsevner.
 • Evne og motivasjon til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner er viktige egenskaper i denne jobben.
 • Videre vil vi legge vekt på at du har fokus på å arbeide målrettet og systematisk med arbeidsoppgaver og at du tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift.
 • Du må være en god bidragsyter inn i arbeidsmiljøet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr 

Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Arbeidsmiljøet vår er preget av respekt og vi utvikler sammen en arbeidsplass og et sykehus vi er stolte av. Hos oss får du god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt. Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr kompetanseheving og utdanning ved vårt sykehus. Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP ( 2 % pensjonstrekk) og dette gir rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.


Kontaktinformasjon: Linda Esperaas, avdelingssjef, tlf. 938 69 494.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. november 2020