Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus - Avdeling for rusmedisin (AFR)

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Vi søkjer psykologspesialist til fast 100 % stilling i Avdeling for rusmedisin (AFR)

Stillinga vil vere knytta til seksjon Floen frå 01.09.2020 tom 31.08.20021. Dersom det ikkje er ledig stilling vidare ved seksjonen, vil stillinga bli knytta til annen seksjon i Avdeling for rusmedisin. 

Avdeling for rusmedisin har om lag 570 medarbeidarar fordelt over fleire poliklinikkar og døgnseksjonar. Det vil i dei neste åra gå føre seg spennande utvikling knytta til differensiering av tenester og forsking. AFR tilbyr eit bredt spekter av rus - og avhengighetsbehandling. 

Seksjon Floen tilbyr medisinfri, langtidsbehandling til personar i aldersgruppa 18-40 år. Behandlingsforløpet er delt inn i fire fasar, som startar med poliklinikk, så behandling i døgn og avsluttast i poliklinikk. Behandlinga er relasjonsorientert. Den er basert på terapeutisk samfunns modell der brukermedverknad og felleskap er ein viktig del av metoden.

Vi brukar traumebasert omsorg som ramme for det miljøterapeutiske arbeidet i møte med pasientane.


Arbeidsoppgåver 

 • Faglig ansvarlig for poliklinikk og fase 3, som er videreføringsfase i døgn med 9 sengeplassar
 • Gruppeterapi
 • Utredning og diagnostisering
 • Undervisning og rettleiing av personalet
 • Langvarige behandlingsforløp i samarbeid med elevar, tilsatte, familie og nettverk
 • Bidra til faglig utvikling av vårt tilbod
 • Delta i tverrfaglig samarbeid og i ledergruppen i Floen


Kvalifikasjonar 

 • Norsk autorisasjon
 • Psykologspesialist, evt erfaren psykolog
 • Kunnskap om og erfaring med pasientgruppa vil vere ein føremon
 • Mestre norsk, både skriftleg og munnleg
 • Interesse og kunnskap om traumebehandling i eit relasjonelt perspektiv


Vi søker deg som

 • Har gode samarbeidsevner og eit ønske om å arbeide med unge voksne over tid
 • Har ein genuin interesse av å jobbe med unge rusavhengige og evne til å skape stabilitet og tryggleik i møte med dei
 • Har fokus på brukermedverknad i behandlinga og har eit ressurs -orientert perspektiv
 • Har evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert


Vi tilbyr 

 • Løn i samsvar med gjeldande avtalar
 • Høgt faglig nivå og engasjement
 • Faglig og personleg utvikling
 • Mulighet til å følge unge rusavhengige gjennom heile behandlingsforløpet


Kontaktinformasjon: Tormod Fridell, psykologspesialist, tlf. 466 50 057 og Aase Turid Eide Frammarsvik, seksjonsleiar, tlf. 474 59 721.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. august 2020