Du er her

Psykologspesialist/psykolog - 100 % fast stilling

Tønsberg kommune - Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste er organisert i Virksomhet Psykisk helse og avhengighet. Avdelingen har 33 årsverk, og har et psykisk helseteam og et rusteam. Avdelingen har kortvarige (lavterskel) og behandlingstilbud som er vedtaksbasert. Stillingen som lyses ut er en av tre faste psykologstillinger i virksomheten.

Psykisk helseteam har både Kortvarig psykisk helsehjelp (KPH) og drop-in, og vedtaksbaserte tjenester. De vedtaksbaserte tjenestene er i hovedsak for personer med moderate psykiske plager. Vi bruker tilbakemeldingsverktøy (FIT) for å sikre medvirkning og virksomme tjenester.

Rusteamet har individuell oppfølging og rehabilitering av personer med rusavhengighet og psykiske lidelser, og deres pårørende. De kartlegger og henviser til spesialisthelsetjenesten, og vurderer og igangsetter tvangstiltak etter kapittel 10, Helse- og omsorgsloven. Brukerne som mottar tjenester tilhører forløp 2 og 3 i henhold til Sammen om Mestring.

Avdelingen har også flere gruppebehandlingstilbud og kurs.

Fra 1.1.23 vil aldersgrensen for brukere som mottar tjenester fra avdelingen være fra 16 år på rusfeltet og fra 18 år på psykisk helse.


Arbeidsoppgaver:

 • Samtalebehandling innenfor både kortvarige og vedtaksbaserte tjenester
 • Veiledningsoppgaver til rustjenesten og virksomheten forøvrig
 • Bistå i kriser/akuttsaker, samt selvmordsrisikovurderinger
 • Bruk av tilbakemeldingsverktøy
 • Samhandling internt og eksternt i kommunen
 • Medvirke i faglig utvikling av tjenesten
 • Dokumentere i fagsystemer


Kvalifikasjonskrav:

 • Psykologspesialist eller psykolog med autorisasjon
 • Erfaring fra arbeid innenfor psykisk helse og/eller rusarbeid i kommune eller helseforetak er ønskelig. Det er ønskelig med noe kompetanse/erfaring på rusbehandling
 • Gode og oppdaterte dataferdigheter
 • Førerkort klasse B
 • Beherske norsk både muntlig og skriftlig


Vi ønsker en person som er:

 • En god relasjonsbygger og har gode samarbeidsegenskaper med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Har interesse for lavterskeltilbud, forebygging og tidlig intervensjon
 • Motiverende, fleksibel og imøtekommende
 • Strukturert, ansvarsbevisst, og kan planlegge og arbeide selvstendig


Vi kan tilby:

 • Et utviklende og godt arbeidsmiljø med humor og takhøyde
 • Deltakelse i faglige nettverk
 • Psykologfellesskap i kommunen
 • Fokus på kompetanse, medvirkning og muligheter
 • Arbeid i et spennende fagfelt med meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Aktive og engasjerte kollegaer
 • Dagtid og fleksitidordning
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Politiattest kreves.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.

Kontaktpersoner: Kate Ingeborg Rivø, psykologspesialist/kommunepsykolog, tlf. 480 24 178 og Laila Stadsnes, tjenesteleder Psykisk helse og rustjeneste, tlf. 980 48 046.

Søknad sendes elektronisk på www.tonsberg.kommune.no/Jobbe i kommunen tilgjengelig fom. 1. september.


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets september-utgave som har utgivelse 1. september 2022 

 

Søknadsfrist
1. oktober 2022