Du er her

Psykologspesialist/psykolog 1 fast stilling, og 1 årsvikariat

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - Allmennpoliklinikk 1,  Krise-Kortidsseksjonen, Nidaros DPS, Klinikk Psykisk Helsevern, Allmenn, rehabilitering og sikkerhet

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no  

Ønsker du varierte arbeidsoppgaver, og å jobbe i et engasjert og solid fagmiljø med høy kompetanse på ulike problemstillinger? 

Vi har ledig  1 faste stillinger i 100 % for psykologspesialist/psykolog med oppstart etter nærmere avtale.

1 års vikariat i 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtalt. 


Allmennpoliklinikk 1 ved Krise- korttidsseksjonen seksjonen i Nidaros DPS er en allmenpoliklinikk som tilbyr utredning og behandling til pasienter over 18 år med psykisk lidelse. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært.

Hos oss får du muligheten til å jobbe med et bredt spekter av ulike problemstillinger, utvikle god breddekompetanse, men samtidig mulighet til å spisse din kompetanse innenfor en metodisk tilnærming eller målgruppe. Poliklinikken har 29,5 årsverk, hvorav 5 overlegestillinger, god spesialistdekning, og tverrfaglig sammensatt behandlergruppe. Poliklinikken har også psykomotorisk fysioterapeut og 3 jobbspesialister. Vi har ansatte med kompetanse på ISTDP, CBT, MCT, DBT,  EMDR, og andre former for traumebehandling for å nevne noe. Bredden i kompetansen hos de ansatte gjør at vi kan gi et variert og godt tilbud til pasientene, og til at vi har gode faglige drøftinger hvor ulike perspektiv ivaretas, og vi kan lære av hverandre.

Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om Seksjon 1, Allmennpoliklinikk.
 
Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag ,og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning.  Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser i tråd med pakkeforløp PHV
 • Målrettet samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnere
 • Fagutvikling gjennom teamdeltakelse, veiledning og undervisning (psykologspesialister er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering)
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde


Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring for å møte et spekter av psykiske lidelser
 • Autorisasjon som psykolog/psykologspesialist
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Utredningskompetanse


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du liker å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Et solid fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Veiledning og støtte til spesialisering
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift


Kontaktinformasjon: Liv S Engvik, seksjonssjef, tlf. 416 41 922, e-post Liv.Sigrun.Engvik@stolav.no og Hilde Charlotte Kvernø, personalrådgiver, tlf. 917 24 576, e-post hilde.charlotte.kverno@stolav.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. mars 2023