Du er her

Psykologspesialist/psykiater

Oslo universitetssykehus HF - Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Kveldspoliklinikken Raskere tilbake

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Kveldspoliklinikken, Raskere tilbake, er en egen enhet under Nydalen DPS. Poliklinikken tilbyr behandling på kveldstid onsdager mellom kl.16.00 og 21.00. Målgruppen er pasienter med lettere til moderate psykiske lidelser som enten er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Behandlingstilnærmingen vil være målrettet, tidsavgrenset, hovedsakelig kognitivt orientert psykoterapi. Vi utvider vår virksomhet og søker derfor etter nye medarbeidere.

To referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden.

Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert


Arbeidsoppgaver
  • Som psykolog eller psykiater tilknyttet Raskere tilbake skal du gi et begrenset antall behandlingstimer med strukturert evidensbasert psykologisk behandling til pasienter med lettere eller moderate psykiske plager

Kvalifikasjoner
  • Psykolog eller lege med norsk autorisasjon og spesialistutdanning innen psykiatri, eller nesten ferdig spesialist
  • Bred erfaring med poliklinisk arbeid med voksne
  • Utdanning i og erfaring med tidsavgrenset psykoterapi og psykoedukative mestringskurs vil være meritterende

Personlige egenskaper
  • Vi søker medarbeidere som er faglig oppdatert, har god arbeidskapasitet og som liker å arbeide selvstendig
  • Samarbeidsevne og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
  • Mulighet til å arbeide strukturert og terapeutisk med en spennende pasientgruppe en kveld i uken
  • Lønn etter timelister

Kontaktinformasjon: Christine Therese Bull Bringager, seksjonsleder, tlf. 23 02 33 00 og Cecilie Arentz-Hansen, enhetsleder, tlf. 452 28 732.
 
 
Søknadsfrist
16. august 2020