Du er her

Psykologspesialist/leder og psykologspesialist/psykolog/psykoterapeut/familieterapeut

Alternativ til Vold Trondheim

Alternativ til Vold (ATV) er en privat stiftelse som organiserer behandlingstilbud til både utøvere av og utsatte for vold (både barn og voksne). Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsutvikling og c) kunnskapsformidling. ATV driver 14 behandlingssentre i Norge, i tillegg til samarbeid om ATV-tilbud i de øvrige nordiske landene. Stiftelsen har 85 ansatte, hovedsakelig psykologer. ATV har nå den store gleden av å kunne starte opp sitt 15. senter.

Nyhet: Alternativ til Vold Trondheim!


1 stilling (100 %) for psykologspesialist og leder for ATV Trondheim

3 stillinger (100 %) for psykologspesialist/psykolog/psykoterapeut/familieterapeut


ATV skal nå bygge opp et nytt behandlingstilbud i Trondheim. Vi utlyser stillinger for hele staben ved senteret. Vi søker etter en leder til kontoret som har et spesifikt ønske om å lede både kontoret og den faglige utviklingen. Videre utlyser vi tre fulltidsstillinger for terapeuter. ATV Trondheim er på jakt etter medarbeidere som er motivert for faglig oppdatering og deltakelse i et landsdekkende faglig fellesskap.

Leder må ha faglig kompetanse på linje med de andre stillingene ved kontoret og bidra i det kliniske arbeidet sammen med resten av teamet. Tidligere ledererfaring er ønskelig, men ikke et absolutt krav. Lederopplæring vil bli gitt.

Hovedoppgaven for stillingene vil være å gi psykoterapeutisk behandling, individuelt eller i grupper for utøvere av vold i nære relasjoner, og deres familier. Det betyr at det også gis et tilbud til de voksne som er utsatt for vold og barna i familiene. Arbeid med voksnes foreldrekompetanse inngår som en viktig del av behandlingstilbudet. Arbeidet med volden vil ofte innebære samarbeid med barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier. Ansatte i ATV har også oppgaver knyttet til undervisning og veiledning.

ATV ønsker å bygge opp et super-team i Trondheim, derfor vil vi være opptatt av hvilke søkere som kan tenkes å gå best sammen. De som søker må like å jobbe klinisk, og ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker oss personer med gode samarbeidsevner og som ønsker å by på seg selv. Menn oppfordres til å søke.

ATV Trondheim blir en del av ATVs region Vest. Regionen vil bestå av ATV Stavanger, ATV Bergen og ATV Trondheim. Regionleder er psykologspesialist Per Isdal.


Tiltredelse: 1. september 2020 (med åpning for at kontorets leder kan starte tidligere).


Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no 
La det framgå av søknaden om du søker lederstillingen eller en av de tre terapeutstillingene. Intervjuer planlegges i uke 22.

Spørsmål om stillingen rettes til regionleder Per Isdal, mobil 975 47 712, e-post per@atv-stiftelsen.no

 

Søknadsfrist
24. mai 2020