Du er her

Psykologspesialister

Sykehuset Telemark HF - Avdeling for polikliniske tjenester, seksjon for psykose og sammensatte lidelser, seksjon for TSB

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark. Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS øvre Telemark, DPS nedre Telemark og Psykiatrisk sykehusavdeling som er lokalisert i Skien. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.

Nyetablert avdeling for polikliniske tjenester innen TSB og Psykosefeltet, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark HF 

Ved klinikk for psykisk helse og rus (KPR) i Sykehuset Telemark har vi fire ledige stillinger for psykologspesialister i både psykiatri og rus og avhengighet til nyopprettet avdeling for poliklinisk behandling for TSB, psykose og sammensatte lidelser. Stillingene er fordelt mellom ulike lokasjoner; en stilling knyttet til TSB/LAR Notodden, en stilling tilknyttet Kragerø/Stathelle og to stilinger tilknyttet Porsgrunn/Skien. 

Bli med på laget når vi nå skal videreutvikle tjenesten til pasientgrupper innenfor psykose, TSB og sammensatte lidelser. Den nye avdelingen blir stor nok til at vi kan bygge opp spesialiserte behandlingstilbud og nær nok til å utøve gode distriktsnære tjenester.

Vi ønsker å fokusere enda mer på kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling for pasientene. 
Fra en desentralisert modell ønsker vi nå å skape et større fagfelleskap som sikrer faglig utvikling, mulighet for forskning, og videreutvikle spissede spesialiserte tilbud.

Vi søker spesialister som vil være med å skape pasientens helsetjeneste og drive avdelingen sammen med kolleger fra egen og andre yrkesgrupper.

Avdelingen vil være fylkesdekkende slik at medarbeidere hos oss vil kunne få mulighet til å arbeide på tvers av hele fylket fra Kragerø i sør til Gaustatoppen i nord. Vi skal bygge en sentral poliklinikk med distriktsnær utøvelse av tjenestetilbudet. Du vil få stor fleksibilitet med variasjon av fast kontortid, aktivt ambulant aktivitet, men også benytte digitale løsninger til det beste for pasientene.


Arbeidsoppgaver

 • Drive pasientbehandling av høy faglig kvalitet
 • Bidra til utviklingen av en faglig sterk avdeling for en pasientgruppe med alvorlig og sammensatt problematikk  
 • Sørge for godt samarbeid innad i foretaket (inkl somatiske avdelinger)
 • Sørge for god samhandling med kommunene og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til godt samspill med brukerne og deres organisasjoner
 • Gi veiledning og støtte til kolleger i alle yrkesgrupper


Kvalifikasjoner

 • Spesialist i voksenpsykologi
 • Spesialist i rus og avhengighetspsykologi


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Trives med varierte dager med både fast kontortid og aktivt utadrettet arbeid
 • Har høyt faglig engasjement for pasienter til målgruppen 


Vi tilbyr

 • Deltakelse i et spennende utviklingsarbeid
 • Et aktivt fagmiljø
 • Mulighet for fagutvikling og forskning 
 • Konkurransedyktige betingelser

Meget gode pensjonsordninger, se www.KLP.no


Telemark som bo- og arbeidsregion tilbyr: 

God barnehagedekning
Skoletilbud fra barneskole til høyskole
Moderate boligpriser
Levende by områder med et aktivt kulturliv
Mulighet for å bo landlig uten lang reisevei til arbeid
Unike turmuligheter med fantastisk skjærgård og kort vei til høyfjellet (Telemark turistforening) 


Kontaktinformasjon: Kaia Kvammen, avdelingsleder, tlf. 906 62 444.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. juni 2021