Du er her

Psykologspesialister

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Spesialpoliklinisk enhet Gaustad

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.  

Vi søker 2 psykologspesialister i fast stilling! 


Spesialpoliklinisk enhet (SPE) er organisert i Regional Seksjon SIFER Helse Sør-Øst og har som formål å utvikle kunnskap om og forebygge seksuelle overgrep. SPE er gitt i oppdrag å tilby individuelt tilpasset behandling på flere nivåer.

  * DFH - Det finnes hjelp er en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne som står i fare for å begå overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn (http://detfinneshjelp.no)

  * BASIS - Behandling av seksuallovbruddsdømte med høy tilbakefallsrisiko.

  * NK - Ny kurs er et poliklinisk behandlingstilbud til personer som ønsker hjelp med seksuallovbruddsproblematikk.

Les mer her: Spesialpoliklinisk enhet (SPE) - Oslo universitetssykehus.

Det er tilrettelagt for kunnskapsutvikling for fagfeltet med klinisk følgeforskning/kvalitetssikring og kontinuerlig fagutvikling. Tilsvarende tjenester er opprettet i de øvrige helseregionene, og det er etablert et nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Det søkes psykologspesialist som ønsker å bidra til forebygging av seksuelle overgrep og utvikle kunnskap om dette. Enheten består for tiden av en overlege/psykiater, seks psykologspesialister, fem psykologer og tre administrative rådgivere.

SPE holder til i fine og funksjonelle lokaler på Gaustad. Opplæring vil bli gitt.

Vi ønsker faglig, engasjert kollega med interesse for fagutvikling, diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av pasienter i denne målgruppen.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering av henvisninger
 • Risikovurdering, utredning og behandling av personer med overgrepsproblematikk tilknyttet barn og/eller voksne.
 • Betjene chat for anonym veiledning av personer som tar kontakt
 • Gjennomføre målrettet, men ikke manualisert behandling mot individuelle risikofaktorer i tråd med Good Lives Model (GLM)
 • Samarbeid med relevante samarbeidspartnere 
 • Bidra til lokal, nasjonal og internasjonal fagutvikling
 • Bidra med fagformidling og undervisning til interne og eksterne samarbeidsparter
 • Andre påløpende oppgaver i Spesialpoliklinisk enhet kan forekomme  


Kvalifikasjoner

Søkere må ha: 

 • Plettfri vandel
 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist
 • Evne til og interesse for å lære seg og tilpasse seg nye behandlingsmetoder
 • Førerkort klasse B 

Ønskelig med: 

 • Kompetanse og erfaring med utredning og behandling av personlighetspatologi
 • Erfaring fra fengselspsykiatri
 • Selvstendighet og evne til målrettet og effektivt arbeid
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt


Vi tilbyr

 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell
 • Mulighet til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor et fagfelt i vekst
 • Tilgang til internasjonale faglige nettverk
 • Et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende overenskomst for sykehuset
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Lars Fodstad, enhetsleder, tlf. 476 84 596, e-post lfod@ous-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. mars 2023