Du er her

Psykolog­spesialister

Vestre Viken, Asker BUP

Referansenr. 4084825677

Asker BUP har nå ledig to faste stillinger for psykologspesialister fra januar 2020. Stillingen er knyttet til et av generalistteamene ved Asker BUP.

Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse. Vi har bred utredningskompetanse og mange ulike behandlingsmetoder. På Asker BUP er det god dekning med lege - og psykologspesialister. Vi er godt i gang
med å implementere pakkeforløp for både utredning og behandling.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Jørgen Blom, tlf. 906 55 204.

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst finner du på våre nettsider www.vestreviken.no

 

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets august-utgave som utkommer 1. august 2019
 

Søknadsfrist
1. september 2019