Du er her

Psykologspesialist til stilling som spesialrådgiver

NUBU - Utviklings- og implementeringsavdelingen

NUBU sin målsetning er å medvirke til at barn og unge med atferdsproblemer og sammensatte vansker og familiene deres får hjelp som er forskningsbasert, relevant og individuelt tilpasset. NUBU har et nasjonalt ansvar for tjenestestøtte gjennom implementering, opplæring, veiledning og kvalitetssikring av tjenestetilbud. NUBU skal produsere og spre kunnskap og kompetanse om forebygging og metoder for behandling.  Barnevernet, skoler og andre relevante tjenester er i målgruppen til senteret. 

NUBU er organisert i en forskningsavdeling og en utviklings- og implementeringsavdeling. Utviklings- og implementeringsavdelingen består av 15 ansatte samt fagdirektør. Senteret har totalt ca. 40 ansatte. NUBU er et statsfinansiert datterselskap i NORCE, Norwegian Research Centre AS.  NUBU finansieres gjennom tilskudd fra Barne- og familiedepartementet.

Spesialrådgiver har ansvar for implementering og fagutvikling knyttet til behandlingsmetoden Multisystemisk terapi (MST). Ansvarsområdet omfatter arbeid med implementering, kvalitetssikring og utvikling av MST, samt utvikling og oppfølging av andre evidensbaserte behandlingsmetoder for familier og ungdom med sammensatte vansker. Avdelingen består av 6 spesialrådgivere, 3 spesialkonsulenter, 6 regionkoordinatorer for PMTO og TIBIR, samt fagdirektør. Avdelingen har et nasjonalt ansvar for kvalitetssikring av implementeringen og det kliniske arbeidet som utøves i metodene senteret er involvert i. Det er løpende samarbeid med kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidet gjøres i samsvar med NUBUs strategi og i et forpliktende samarbeid med forskningsavdelingen, og eksterne samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt. Spesialrådgiver deltar i det pågående utviklingsarbeidet ved avdelingen. Spesialrådgiver rapporterer til fagdirektør ved utviklings- og implementeringsavdelingen. 

Vi søker etter en erfaren psykologspesialist med inngående kjennskap til behandlingsmetoden MST og kunnskap og kompetanse om ungdom og familier med atferdsproblemer og sammensatte vansker. Videre er det en fordel med erfaring og kompetanse innen implementering av forskningsbaserte behandlingsmetoder. 


Arbeidsoppgavene omfatter: 

 • Delta i implementering og fagutvikling av metoden Multisystemisk terapi (MST).
 • Delta i faglig ledelse og oppfølging av MST-konsulentene i Bufetat og MST-teamene, herunder opplæring, videreutvikling og kvalitetssikring. Dette gjøres i samarbeid med spesialrådgiver, som er MST-Network Partner Director på vegne av senteret.
 • Ha overordnet ansvar for og koordinering av den kvantitative kvalitetssikringen av MST.
 • Ha ansvar for rapportgenerering til MST-Services og Bufetat gjennom NUBUs kvalitetssikringsdatabase.
 • Bidra til avdelingens arbeid med videreutvikling av kunnskap og nye metoder for familier og ungdom med atferdsproblemer.
 • Delta i oppdragsbasert utviklingsarbeid på tvers av avdelinger ved NUBU og andre fagmiljøer.
 • Bidra til publisering og annen formidling, inkludert senterets satsning på omdømme og kommunikasjonsarbeid.
 • Synliggjøre NUBUs implementeringskompetanse nasjonalt og internasjonalt. 
 • Tilrettelegging for forsknings- og evalueringsarbeid. 
 • Omfattende reisevirksomhet må påregnes. 


Personlige egenskaper: 

 • Gode samarbeids- og kontaktskapende evner.
 • Dyktighet i å formidle og integrere informasjon fra ulike instanser.
 • Kan arbeide systematisk og selvstendig.
 • Evne til samhandling, kommunikasjon og nettverksbygging med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Utviklingsorientert.
 • Evne til å arbeide målrettet og være fleksibel, effektiv og løsningsorientert.


Vi søker deg som: 

 • Er en erfaren klinisk psykologspesialist med inngående kunnskap om MST, og med erfaring fra veiledning og konsultasjon av terapeutisk arbeid i MST-team. 
 • Kunnskap om evidensbaserte behandlingsmetoder for ungdom med atferdsproblemer og sammensatte vansker, og deres familier.   
 • Har kunnskap om og praktisk erfaring med implementering av behandlingsmetoder.
 • Har god skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Har erfaring med opplæring av fagpersoner. 
 • Har god kjennskap til organisering og forvaltning av barnevern og psykisk helse.
 • Har gode relasjonelle ferdigheter og kan samarbeide med både nasjonale og internasjonale aktører. 


Vi tilbyr: 

 • Spennende faglige utfordringer i et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse, faglig fordypning og deltakelse i interessante implementerings- og utviklingsoppgaver innen et nasjonalt satsningsområde. 
 • Fast 100 % stilling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Moderne lokaler sentralt på Majorstuen.
 • Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes per e-post til post@nubu.no. Søkere bes dokumentere utdanning, yrkeserfaring og eventuelle relevante publikasjoner.

Kontaktinformasjon: 

Anett Apeland, fagdirektør utviklings- og implementeringsavdelingen, e-post anett.apeland@nubu.no eller telefon 982 34 651.

Nærmere opplysninger om NUBU finnes på www.nubu.no
Arbeidsgiver: NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Sted: Oslo

Lenke til annonsen


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juli-utgave som har utgivelse 1. juli 2024  

 

Søknadsfrist
1. august 2024