Du er her

Psykolog­spesialist til fast stilling

Helse Bergen, Bjørgvin DPS, Knarvik allmennpsykiatriske poliklinikk

Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) er ein moderne og veldreve klinikk i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssjukehus. Klinikken gjev spesialisthelsetenester til bydelane Åsane og Arna i Bergen, Osterøy kommune og kommunane i Nordhordland; til saman 78 000 vaksne. Bjørgvin DPS har til saman 150 årsverk og eit budsjett på 145 millionar kroner for 2020. Døgntilbod er lokalisert på Tertnes, medan polikliniske tenester vert gitt både i Knarvik og på Tertnes.

I samband med at fleire av våre Psykologspesialistar sluttar lysar vi ut etter tre Psykologspesialistar i 100% fast stillig til arbeid i Knarvik allmennpsykiatriske poliklinikk.

Bjørgvin DPS sine kjerneoppgåver er:

  • spesialisert utgreiing og differensiert behandling
  • opplæring av pasientar og pårørande
  • rettleiing til psykisk helsearbeid i kommunane
  • forsking, kvalitetsutvikling, utdanning av helsepersonell


Vi legg til rette for kompetanseheving og etterutdanning for spesialistar, og vi har fokus på forsking. Samarbeid med sjukehus, kommunar og brukarorganisasjonar er høgt prioritert. Klinikken er organisert i to fagområde, allmennpsykiatri og psykose. Fagområde allmennpsykiatri består av poliklinikk på Tertnes og i Knarvik, seksjon for eMeistring og døgnseksjon C1.

Poliklinikken har allmennteam, akutt ambulant team, gruppebehandling, korttidsteam, DBT team og traumeteam. Vi trenger
spesialistar som kan jobbe i DBT-team, Traumeteam og gruppebehandlingsteam gjerne i kombinasjon med arbeid i allmennpsykiatriske team. Ønskjer engasjerte og fagleg oppdaterte spesialistar.

I 2021 flyttar vi inn i nye lokale i Nordhordland helsehus.

Interessert? 
Ta Kontakt med Klinikkdirektør Fredrik Hiis Bergh, tlf. 55 95 70 00 eller
Seksjonsleiar Wenny Karin Bernes på telefon 55 95 00 00

Ref.nr. 4169189282 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets januar-utgave som utkommer 2. januar 2020 
 

Søknadsfrist
15. januar 2020