Du er her

Psykolog­spesialist / spesialist i psykiatri til kriminal­omsorgen, senior­rådgiver

Kriminalomsorgen region øst, Ila fengsel

Seniorrådgiver i fast 100 % stilling

Vedkommende må ha klinisk og administrativ erfaring fra det psykiske helsevern og interesse for sakkyndigvirksomhet, rettspsykiatriske problemstillinger, risikovurderinger og miljøterapi. Stillingen er ikke knyttet opp til helsevesenet/behandling, men til kriminalomsorgen/ risikovurderinger.

Den sentrale arbeidsoppgaven vil være å sørge for at alle forvaringsdømte blir risikovurdert ved innkomst og senest igjen før oppnådd minstetid/utløp av forvaringens tidsramme og å legge frem vurderingen i retten.

Spesialisten skal være leder for psykologgruppen i anstalten og direktørens faglige rådgiver. Psykologgruppen består av inntil fire medarbeidere.

Direktøren har behov for innspill og råd om strategisk håndtering av dømte med spesielle utfordringer som alvorlig sinnslidelse, alvorlig adferdsforstyrrelse og lettere psykisk utviklingshemming i ulike sammenhenger.


For full utlysning se www.jobbnorge.no

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets november-utvage som utkommer 1. november 2019
 

Søknadsfrist
29. november 2019