Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog til psykose­post

Vestre Viken, Asker DPS, Døgnseksjonen SIKTA

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.     I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus. Døgnseksjonen Sikta ligger fint til på Gullhella (Røykenveien 170) i Asker. Vi holder til i nyoppussede lokaler med god standard.

Vi søker nå en engasjert psykologspesialist / psykolog som kan være med å videreutvikle vårt behandlingstilbud. Stillingen er primært knyttet til vår psykosepost. Psykoseposten er en åpen post med 9 plasser, 7 psykoseplasser og 2 elektive plasser. Sikta har også en post for akutt / kriseinnleggelser. Bemanningen består totalt av 2 overleger, 2,5 psykologspesialist/ psykologer, 2 lis-leger, sosionom og fysioterapeut. Miljøpersonalet er engasjerte og har høy helsefaglig kompetanse.

Vi jobber med å implementere en felles faglig profil med hovedfokus på kognitiv terapi og Motiverende Intervju.
 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostikk, utredning og behandling
 • Veiledning/undervisning/opplæring av  personale i post/seksjon
 • Ivareta og utvikle pasienttilbudet i samsvar med posten/seksjonens målsetting
 • Kvalitetssikre pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser
 • Samarbeid internt og eksternt, med behandlere og andre instanser 

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist / psykolog
 • Ønskelig med med bred klinisk erfaring inkl. erfaring fra arbeid med psykoselidelser
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet
 • God arbeidskapasitet 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et engasjert team med godt fag - og arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldenede overenskomst
 • Det legges tilrette for kurs / faglig oppdatering
 • Gode velferdsordninger

Kontakt

Siri Fossan Viken, psykologspesialist, tlf. 67 50 28 16
Bjørg Sveen, seksjonsleder, tlf. 950 82 297/67 50 28 05

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
23. juli 2019