Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog til 100 % fast stilling

Stiftelsen Fredheim

Stiftelsen Fredheim gir tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabilitering til voksne rusavhengige menn og kvinner. Institusjonen har avtaler med Helse Sør-Øst om 27 TSB plasser og Oslo kommune om 20 rehabiliteringsplasser. Den aktuelle stillingen er knyttet til TSB langtidsbehandling, og samarbeider med syke- / vernepleiere og sosionomer med videreutdanning og miljøarbeidere i behandlingsteam. Det er tilknyttet lege med spesialitet i avhengighet og rusmedisin. Behandlingen er tverrfaglig, med fokus på rusmestring, psykisk og somatisk helse, arbeidstrening og ADL. Mange av pasientene har omfattende psykiske helseproblemer, med bl.a. traumer, ADHD, angst og depressive lidelser. Faglig tilnærming er eklektisk, med elementer fra kognitiv terapi, motiverende samtale og traumeterapi. Psykoterapi og miljøterapi benyttes parallelt med medikamentell behandling. Det samarbeides tett med kommunetjeneste i planlegging av utskrivelse til egen bolig.

Stillingen har følgende ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Behandlingsansvarlig for TSB pasienter
 • Ansvar for tverrfaglig arbeid i behandlingsteam
 • Samarbeid med hovedkontakter og legespesialist i behandlingsmøter
 • Individualterapi
 • Kartlegging, vurdering og diagnostikk
 • Ansvar for inntak i samarbeid med fagansvarlig leder
 • Klinisk veiledning og opplæring
 • Faglig rådgiver i ledergruppe


Kvalifikasjoner:

 • Godkjent psykologspesialist / psykolog under spesialisering
 • Engasjement og interesse for TSB
 • Gode samarbeidsevner med vekt på teamarbeid og tverrfaglighet
 • Personlig egnethet og holdninger til en sårbar pasientgruppe blir vektlagt


Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig behandlingsmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter til å utforme stillingens innhold
 • Muligheter for videreutdanning
 • Pensjons- og forsikringsordning i KLP. Det trekkes 2 % av bruttolønn til pensjon
 • Konkurransedyktig lønn (kr 600.000–900.000/år).
 • Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring
 • Tiltredelse etter avtale


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til institusjonsleder Ståle Bakke, tlf. 924 97 879, faglig leder Juliane Hemstad, tlf. 454 26 914 eller psykologspesialist Wenche Bergaust, tlf. 934 87 177.

Alle søknader behandles konfidensielt. Søknad med CV sendes Stiftelsen Fredheim, Baldisholveien 85, 2350 Nes på Hedemarken innen 15.06.2020.

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som utkommer 4. mai 
 

Søknadsfrist
15. juni 2020