Du er her

Psykologspesialist / Psykolog / Annen klinisk utdanning

Sykehuset Østfold HF - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Moss

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.

Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

Poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling er lokalisert på Sykehuset Østfold Moss i lyse og rosmlige kontorlokaler. Poliklinikken har et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø. Vi er vurderingsinstans for fagområdet TSB lokalt og samarbeider nært med TSB døgninstitusjoner og kommunale instanser. I tillegg til vurderings - og utredningsoppgaver, driver poliklinikken omfattende polikliniske behandlinger individuelt og i grupper.

Vi har nå et årsvikariat ledig og søker en fagperson som kan gå inn i en behandlerstilling hos oss.


Arbeidsoppgaver

Utredningsfaglige oppgaver
Behandlingsfaglige oppgaver - individuelt og i grupper
Veiledningsoppgaver


Kvalifikasjoner

Det søkes primært etter psykologspesialist, men psykologer som har kommet godt i gang med spesialisering, kan også søke. Fagpersoner med treårig utdanning og omfattende klinisk erfaring inviteres også til å søke på stillingen. Det er en fordel med erfaring fra rusfeltet. Det er ønskelig at søker har erfaring fra behandling i grupper. Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er nødvendig


Personlige egenskaper

Vi søker etter en engasjert person som liker å bidra i faglig utviklingsarbeid og som har gode samarbeidsevner. Du må ha klinisk erfaring - helst fra gruppebehandling. Du må like å jobbe i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

Vi tilbyr et trivelig og engasjert arbeidsmiljø som er tverrfaglig sammensatt og i kontinuerlig utvikling. Sykehuset Østfold har gode velferdsordninger.


Kontaktinformasjon: Jon A. Sandsberg, seksjonsleder, tlf. 69 86 96 30.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. januar 2020