Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Solli sykehus, Solli DPS, Rehabilitering-/ psykosepoliklinikk/ FACT-team

Solli DPS er et privat ideelt helseforetak innenfor spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern for voksne. Vi er eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og vi har driftsavtale med Helse Vest RHF. Dette betyr at vi som privat ideell virksomhet leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet i regionen, og opptaksområdet vårt er kommunene Bjørnafjorden, Samnanger, Austevoll og Fana bydel i Bergen.  

Solli DPS har som målsetting å være en pålitelig organisasjon og et effektivt DPS med høy faglig standard. Vi ønsker at våre tjenester skal utvikles til å møte våre pasienter og brukeres behov på best mulig måte, og vi ønsker å bidra til videre utvikling av best mulige helsetjenester i henhold til anbefalt behandling og forskning. Vi ønsker deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Solli DPS deltar i regjeringens inkluderingsdugnad, og vi vil også gjerne ha søknader fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV`en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.  

Solli DPS består av allmennakse med 3 seksjoner og en rehabilitering-/ psykoseakse. Rehab-/ psykoseaksen består av en døgnpost med 9 plasser,

et FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) og en rehab-/ psykosepoliklinikk. 
 

Vi søker nå en engasjert medarbeider, psykologspesialist/psykolog i 100% fast stilling.

 • Stillingen vil i utgangspunktet være knyttet til både rehab-/ psykosepoliklinikken og FACT- teamet.
 • Avdelingen er sammensatt av overlege, LIS og psykologspesialist, samt et stort tverrfaglig team.
 • Hovedtyngden av pasientpopulasjonen er pasienter med psykoselidelser, men vi behandler også en rekke andre diagnosegrupper med alvorlige og sammensatte vansker. Vi har også ansvar for alle pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern i Solli sin sektor. 
 • FACT-teamet er et aktivt oppsøkende team, som arbeider med personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblem med sammensatte og langvarige hjelpebehov. FACT har en teambasert tilnærming og er et samarbeid mellom Solli DPS, Fana bydel og Bjørnafjorden kommune. Teamet gir integrert behandling av rus og psykiske lidelser, og tett individuell oppfølging rettet inn mot familie, fritid og bolig.
 • Arbeidet vil bestå av ordinær poliklinisk oppfølging av pasienter, kombinert med arenafleksibelt FACT- arbeid. Det vil være mulighet for tilpasning i henhold til preferanser hos søker. 
   

Rehab-/ psykoseaksen tilbyr et godt og dynamisk arbeidsmiljø. Kollegagruppen er bredt, tverrfaglig sammensatt, og representerer i fellesskap et engasjert og kompetent fagmiljø. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter
 • Vedtaksansvarlig i forhold til TUD (for spesialister i klinisk voksenpsykologi)  
 • Bistå andre kolleger direkte og indirekte i samarbeid rundt pasienter, veiledning m.m. 
 • Bidra med psykologfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Annen relevant spesialitet
 • Psykologer under spesialisering med interesse og engasjement, og gjerne erfaring med denne pasientgruppen
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Vi søker en person som både er strukturert og fleksibel. Vi ønsker en medarbeider med positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner og uforutsigbarhet. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med spesielt god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100 % 
 • Ansettelse etter avtale
 • Et sosialt og godt arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

 

Kontakt

Lina Thorsnes Egeland, seksjonsleder, tlf. 55 61 82 00


Lenke til annonse
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
19. mai 2021