Du er her

Psykolog­spesialist/psykolog

Sørlandet sykehus, ARA, Enhet for rus og psykiatri, Kristiansand

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Enhet for rus og psykiatri gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med sammensatt problematikk. Enheten har 14 senger hvorav 4 er forbeholdt pasienter innlagt etter Helse og omsorgstjenestelovens § 10.2. Hovedfokus er kartlegging, utredning og miljøterapi. Vi har som målsetting å gi alle henviste pasienter en grundig og kunnskapsbasert utredning i tråd med faglige nasjonale retningslinjer og anbefalinger. Vi foretar utredning ved kartlegging og diagnostisering, hvor prosessen søker å belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en systematisk måte. Utredningen innebærer et bredt spekter av metoder, som for eksempel samtaler, observasjon av atferd, spørreskjemaer, systematiske diagnostiske intervjuer og kognitiv utredning. Hensikten er å avdekke status og danne grunnlag for videre tiltak og hjelp på en godt operasjonalisert og forståelig måte for pasientene og deres støttespillere.

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog/psykologspesialist.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.
 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med rusmiddelavhengighet og komorbide psykiske lidelser 
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler 
 • Samarbeid i tverrfaglige team, TSB
 • Samhandling, råd og veiledning internt og eksternt
 • Veiledning av personal, herunder veiledning av psykologer i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • Psykolog med spesialisering er ønskelig
 • For aktuelle kandidater uten spesialisering legges det til rette for dette
 • God kunnskap om og erfaring med arbeid med personer med rusmiddelavhengighet og/eller pasienter med psykiske lidelser
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • For fremmedspråklige: Bestått både muntlig og skriftlig Bergenstest, nivå B2/C1
 • Grunnleggende og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig

Personlige egenskaper

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å skape trygghet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til etter gjeldende overenskomst
 • Lønn etter gjeldende overenskomst og kvalifikasjoner
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
   

Kontaktinformasjon

Pål Ribu, enhetsleder, tlf.  957 28 352


Lenke til annonse

Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
16. mai 2021