Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Stiftelsen CRUX, Kalfaret behandlingssenter

Ønsker du en jobb som gir mening? I stiftelsen CRUX jobber vi for å gjøre verden til et litt bedre sted. CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi er medvandrere og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Det finnes alltid muligheter. Vil du være med på laget?

CRUX Kalfaret behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for unge voksne. Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF og er bemannetmed sosionomer,  sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring. Klinikken ligger sentralt i Bergen.

Psykologene har ansvaret for utredning og behandling. I tillegg undervisning, veiledning, inntaksarbeid og tverrfaglig samarbeid både i døgn- og poliklinikk. Vår tilnærming er særlig traumebevisst praksis og kognitiv terapi, og vi ønsker at alle behandlere har/får kompetanse innen traumebehandling (EMDR). Vi tilbyr lengre behandlingsforløp som gir rom for gode terapeutiske prosesser og endringsarbeid. Vi har gode administrative støttefunksjoner i gjennomføring av Kvarus og pakkeforløp.

Vi søker etter en medarbeider som er personlig egnet og har relevant erfaring med å vurdere og behandle pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblematikk.

Vi tilbyr en arbeidsplass med engasjerte medarbeidere som er opptatt av faglig utvikling i et spennende, allsidig og utfordrende fagfelt.

Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig. Vi har gode forsikringsog pensjonsordninger. Lønn etter avtale. Tiltredelse så raskt som mulig.

Ta gjerne kontakt med klinikksjef Tordis Stokke tlf. 416 46 982.
Søknad med CV sendes på e-post til: t.stokke@stiftelsencrux.no 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets april-utgave som utkommer 6. april 2021 
 

Søknadsfrist
16. april 2021