Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Sykehuset Østfold, Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Askim

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

TSB Askim holder til i lyse fine lokaler sentralt i Askim, gangavstand til togstasjonen. Seksjonen har 11 engasjerte ansatte og er sammensatt av lege, psykologer, sykepleiere, vernepleier, helsepedagog og sosionom. Samlet sikrer dette tverrfaglige teamet bred kompetanse og erfaring, og stort engasjement for fagfeltet og pasientgruppen. En psykologs arbeidsoppgaver ved poliklinikken er varierte, med stor mulighet for å tilegne seg bredde i arbeidet med rusavhengighet som fagområde. Vi har travle og meningsfylte dager på jobb!

Avdelingens poliklinikker er under stadig vekst og videreutvikling for å kunne yte tilpassede, tilgjengelige og fleksible tjenester ovenfor målgruppen. Dette innebærer videreutvikling av eksisterende behandlings- og samarbeidsmodeller, herunder strukturer for økt reell tverrfaglighet i pasientarbeidet, ambulant virksomhet og gruppetilbud.

TSB Askim samlokaliseres med DPS, BUPP og kommunale tjenester fra sommeren 2021 i Helsehuset Askim som også er sentralt plassert. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver

 • Klinisk/terapeutisk arbeid med pasienter og pårørende
 • Utredning og diagnostiske vurderinger
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Deltagelse og initiativtaking til ansvarsgruppemøter
 • Ambulant virksomhet må påregnes og være ønskelig; både i pasientens hjem og på andre arenaer der pasienter oppholder seg
 • Mulighet for å drive gruppeterapi: både utvikling og gjennomføring
 • Teamarbeid og tverrfaglig drøftinger og samarbeid, inkludert veiledning av kolleger
 • Nær kontakt og samarbeid med øvrige instanser i første- og annenlinjetjenesten Dette innebærer også ekstern veiledning til andre deler av hjelpeapparatet
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid og planlegging
 • Videre har psykologspesialist ansvar for veiledning av psykologer i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Det søkes etter psykolog/psykologspesialist, fortrinnsvis med erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Norsk autorisasjon
 • Lyst og ønske om å jobbe med mennesker med rusavhengighet er en forutsetning. Dette innebærer å trives med og å se verdien av å jobbe i skjæringspunktet mellom behandling/rehabilitering og skadereduksjon
 • Erfaring, engasjement og kunnskap om poliklinikkens fagområde
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Lyst og vilje til tverrfaglig samarbeid og fokus
 • Evne til og ønske om å yte fleksible tjenester ovenfor en målgruppe som krever individuelt tilpassede behandlingsløp. Dette handler også om evne og vilje til å se verdien av ikke-strømlinjeformede behandlingsløp, og likevel yte god helsehjelp
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Kjennskap til elektroniske journalsystemer og generell bruk av IT er en fordel

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Les mer ved å trykke her
   

Kontakt

Christian Haugli, psykologspesialist, tlf. 928 49 347, epost: christian.haugli@so-hf.no

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
28. februar 2021