Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Sykehuset Østfold, DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å tykke her. 

DPS Halden-Sarpsborg har allmennpsykiatrisk poliklinikk i Sarpsborg og Halden, et ambulant team og døgnbasert behandlingstilbud.

Poliklinikken i Sarpsborg gir tilbud til pasienter bosatt i Sarpsborg og Rakkestad kommuner. Vi har i samarbeid med Poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling Sarpsborg og Sarpsborg kommune i et FACT-team. Poliklinikken har 20 fagstillinger, 11 psykologer, 5 overleger, 1 LIS lege og  5 høgskoleutdannede. Vi holder til i Sarpsborg sentrum i nye lokaler og er samlokalisert med 5 andre poliklinikker fra Sykehuset Østfold. I tråd med dagens helsepolitikk, retter vi oss mer mot spesialiserte team basert på diagnosegrupper. Vi er en veldreven poliklinikk med et godt faglig- og sosialt miljø.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning av pasienter i individuelle løp i tråd med nasjonale føringer
 • Gjennomføre vurderingssamtaler
 • Drive psykoedukative grupper
 • Gjennomføre manualbaserte behandlingsgrupper
 • Gjennomføre individualbehandling
 • Pårørendearbeid
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Veiledningsoppgaver til samarbeidspartnere og ansatte i poliklinikken

Kvalifikasjoner

 • Psykolog/psykologspesialist
 • Norsk autorisasjon
 • Ønskelig med bred klinisk bakgrunn og kjennskap til arbeid i en allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Vi vektlegger erfaring med psykoedukative grupper og behandlingsgrupper

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet
 • Evne til godt samarbeid
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Må kunne ivareta oppgaver som ligger i en spesialisering
 • Bidra positivt i miljøet, både sosialt og faglig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende arbeidsfellesskap i et solid fagmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et nytenkende og utviklende arbeidsmiljø i tverrfaglig team
 • 4 mndr. studiepermisjon hvert 5. år for psykologspesialister
 • God pensjonsordning gjennom KLP

 

Kontakt

Birgit Charlotte Rød, seksjonsleder, tlf. 957 59 432

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
24. mai 2020