Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig. Les mer om oss på www.haugaland-asenter.no

Vi søker etter psykologspesialist/psykolog til vårt behandlerteam.

Stillingen inngår i behandlerteamet som består av psykologspesialister, psykologer, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, lege og fagkonsulenter. Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler der samme hovedbehandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt. Ønsket tiltredelse 1.september 2020 eller etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg på tlf. 52 73 30 00.

For fullstendig stillingsutlysning, se www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter

Søknader sendt utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som utkommer 4. mai 2020
 

Søknadsfrist
31. mai 2020