Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Sykehuset i Vestfold, DPS Vestfold

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

DPS Vestfold har følgende ledige stillinger;

 • 100% fast stilling som Psykologspesialist  ved allmennpsykiatrisk poliklinikk C (Nøtterøy). Tiltredelse etter avtale. 
 • 100% fast stilling som Psykolog/psykologspesialist  ved psykosepoliklinikk (Larvik/Nøtterøy). Tiltredelse 01.04.20. 
 • 100% fast stilling som psykolog  ved allmennpsykiatrisk poliklinikk B (Sandefjord). Tiltredelse etter avtale.   
 • 100% fast stilling som psykolog ved AAT (Sem). Tiltredelse etter avtale.
 • 1 års 100% vikariat som psykolog ved allmennpsykiatrisk poliklinikk A (Sandefjord). Tiltredelse 01.05.20. 


DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 27 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter (hvorav en BET-post), en psykosepost og åtte poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer. 
 

Informasjon om de ulike seksjonene:
Allmennpsykiatrisk poliklinikk A 
Allmennpsykiatrisk poliklinikk B
Allmennpsykiatrisk poliklinikk C
Psykosepoliklinikk sør og nord 
Ambulant akutteam (AAT) 


For nærmere informasjon om stillingene, vennligst kontakt aktuell seksjonsleder. 
Vær vennlig å oppgi i din søknad hvilke(n) stilling(er) du søker på.
 

Arbeidsoppgaver

 •  Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter der psykologen er behandler. 
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger. 
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper. 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere. 
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon. 
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.   

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog, evt. lisens
 • Oppnådd spesialitet der det er aktuelt i utlysningen

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og     behandling.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning   
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester  
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.  
 

Kontakt

Sondre Hasvold
Seksjonsleder, v/allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Nøtterøy
948 30 835

Geir Trolle Engebretsen
Seksjonsleder, Psykosepoliklinikk, Nøtterøy/Larvik
482 71 156

Mette Camilla Moen
Seksjonsleder, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A, Sandefjord
413 06 568

Lene Nyegaard Andersen
Fungerende seksjonsleder, Allmennpsykiatrisk poliklinikk B, Sandefjord
992 48 696

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
16. februar 2020