Du er her

Sørlandet sykehus, Ungdomsklinikken i Arendal søker Psykolog­spesialist / psykolog

Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Ungdomsklinikken i Arendal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Ungdomsklinikken i Arendal har følgende stillinger ledig:
100 % fast stilling for psykologspesialist/ psykolog. Tiltredelse etter avtale.

Ungdomsklinikken er en døgnpost. Døgnposten har 6 plasser og tilbyr innleggelser til barn og unge under 18 år fra Aust- og Vest-Agder. Posten har også en familieleilighet. De fleste innleggelser er akutte og kortvarige. Avdelingen er i en omorganiseringsprosess og det er besluttet at døgnposten skal flyttes til Kristiansand i løpet av 2022.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 

Arbeidsoppgaver

 • Øyeblikkelig hjelp
 • Oppfølging av barn og unge i akutte kriser
 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning av foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat  og spesialisthelsetjenesten   

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • God kunnskap om arbeid med barn og unge i kriser, familiearbeid og nettverkstenking
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig  
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å være fleksibel og skape trygghet  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et team bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Veiledning 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst

Kontakt:

Enhetsleder Liv Mari Høgseth, tlf. 952 30 839
Assisterende enhetsleder Kjell Tore Knudsen, tlf. 975 63 321


Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

 

Søknadsfrist
30. november 2019