Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Sykehuset i Vestfold, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, nord

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte  

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling(KPR) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 33 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk med spesialkompetanse innen utredning/behandling av affektive lidelser er lokalisert på Nøtterøy. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt og disponerer 24,5 årsverk. Poliklinikkenes består av fire team; ISTDP, Act, CBT og psykodynamisk team. Poliklinikken ledes av psykologspesialist. De som arbeider her har særlig erfaring med og kompetanse på denne pasientgruppen og behandlingsmetodikk.    

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, nord har ledig 100 % fast stilling og et års vikariat i 100 % stilling som psykologspesialist/psykolog.

 Vær vennlig å oppgi om din søknad også kan gjøres gjeldende for tiltredelse i evt. ledige vikariater i DPS Vestfold.
 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/psykolog

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling. 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo. 
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen. 
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert. 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester 
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte 
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS
   

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 
 

Kontakt

Seksjonsleder Sondre Hasvold, tlf. 948 30 835, sonhas@siv.no
Avdelingssjef Lene Nyegaard Andersen, tlf.  33 34 51 00/33 11 86 00/992 48 696
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen

 

 

Søknadsfrist
17. november 2019