Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) Familieklinikken, Akutt Ambulant Team, Sørlandet sykehus HF

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Familieklinikken i Arendal har følgende stillinger ledig:
100 % fast stilling for psykologspesialist/ psykolog. Stillingen inngår i en vaktordning med øyeblikkelig hjelp. Arbeidstidsordning er for tiden dagarbeid med arbeidstid p.t. mandag- fredag fra klokken 08:00 til klokken 15:30. Tiltredelse etter avtale.

Familieklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 24,5 årsverk. Enheten er inndelt i tre team. Disse er Familieteamet, Sped- og småbarns teamet og Akutt Ambulant Team. Stillingen er knyttet til Akutt Ambulant Team. Den primære målgruppen for teamet er ungdom mellom 13 og 18 år. Teamet består i dag av 5 miljøterapeuter med videreutdanning, 3 psykologer og overlege. Akutt Ambulant Team gir behandling og oppfølging til barn og unge ved akutte kriser med fokus på psykisk helse. Dette er særlig aktuelt når intensiv oppfølging kan være et alternativ til innleggelse. I tillegg jobber teamet med komplekse og sammensatte saker i samarbeid med foresatte og andre aktører. Teamet er fleksibelt i forhold til behandlingsarena.
 

Arbeidsoppgaver

 • Øyeblikkelig hjelp
 • Oppfølging av barn og unge i akutte kriser
 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning av foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat  og spesialisthelsetjenesten 
 • Muligheter for arenafleksibelt og ambulant arbeid  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • God kunnskap om arbeid med barn og unge i kriser, familiearbeid og nettverkstenking
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig  
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å være fleksibel og skape trygghet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et team bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Veiledning 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst

De som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Kontakt:

Siri Vaaje, enhetsleder, tlf. 418 03 510
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
22. september 2019