Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. 

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. 

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. 

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Psykologspesialist/psykolog – 100% fast stilling i angst-teamet  


DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling(KPR) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. 
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, to psykose døgnposter og seks poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.  

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk med spesialkompetanse angstlidelser og ADHD er en av tre allmennpoliklinikker. 
Poliklinikken holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på angstlidelser og ADHD. Angstteamet tilbyr 4-dagersbehandling av OCD og panikklidelse, og vil i tillegg starte 4-dagers behandling av sosial fobi i januar 2020. Det tilbys også e-mestring og individualterapi. Utredningen er systematisk og tidseffektiv, og all behandling som tilbys er kunnskapsbasert og evalueres jevnlig innenfor pakkeforløpsfrister. 
ADHD-teamet utreder og behandler ADHD. Utredningen er systematisk og ligger normalt godt innenfor pakkeforløpsfristene. I tillegg til medikamentell behandling, tilbyr vi to-timers psykoedukasjonskurs og manualbasert kognitiv gruppebehandling for ADHD.  

Angst-teamet består av en overlege, fire psykologspesialister, en lis lege, fire psykologer og fire psykiatriske sykepleiere. Teamet holder høyt faglig nivå og har et svært godt samarbeidsklima. 11 av behandlerne har opplæring i 4-dagers behandling, og 9 behandlere i teamet har e-mestringskompetanse. 

Fra 1.november 2019 har vi ledig fast 100% stilling for psykologspesialist, evt psykolog. Da en av 4-dagers-behandlerne går over i annen stilling i DPS, ønsker vi å erstatte denne så raskt som mulig slik at tilbudet kan utvikles ytterligere. All nødvendig opplæring vil bli gitt så raskt det er praktisk mulig.

Vær vennlig å oppgi om din søknad også kan gjøres gjeldende for tiltredelse i evt. ledige vikariater i DPS Vestfold.
 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter  
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Delta i 4-dagers behandling 
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere 
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for faggruppen sin, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon 
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men sterk interesse for fagfeltet og særskilt egnethet kan veie tyngre
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. 
 • God forståelse for norsk helsevesen. 
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.  
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk 

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling  
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo  
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen  
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert  
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen  

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • Nødvendig kurs og veiledning for å kunne utføre oppgavene, herunder opplæring for å bli 4-dagers-terapeut

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.    
 

Kontakt:

Mette Camilla Moen, seksjonsleder, tlf. 413 06 568

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
22. september 2019