Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Modum Bad, Avdeling for angstlidelser

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. 

Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Kildehuset formidling og forebygging med blant annet Ressurssenteret Villa Sana for helsepersonell. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Ved avdelingen er det ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog.
Tiltredelse: 1.november 2019.

Vi har et spennende og godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse på angstbehandling, kognitiv og metakognitiv terapi. Avdelingen har spesialiserte behandlingstilbud for en rekke type angstlidelser, blant annet panikklidelse, sosialfobi, tvangslidelse, GAD og PTSD etter traumer i voksen alder. Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling, utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt over lang tid. Avdelingen benytter manualisert kognitiv terapi (CBT) og metakognitiv terapi (MCT). Personalet mottar ukentlig veiledning på høyt nivå.

Avdelingen har 17 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team med medarbeidere som består av bl.a. leger (overlege og LIS), psykologer og sykepleiere med spesialkompetanse.

For mer informasjon vises det til våre hjemmesider: www.modum-bad.no

Til stillingen ligger behandlingsansvar for 4 pasienter og aktiv deltagelse i det tverrfaglig sammensatte behandlingsteamet. Det forventes at psykologspesialisten veileder andre ansatte under deres spesialiseringsløp. Søkere med videreutdanning og erfaring med kognitiv og/eller metakognitiv terapi vil bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på interesse for forsknings- og utviklingsarbeid, personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne.

 

Vi kan tilby:

  • En spennende stilling innenfor et fagfelt i rask utvikling
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte og treningsrom

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon. 


Kontaktperson:
Avdelingsleder Heidi Berg Houmb, tlf. 472 593 44 eller 32 74 97 00.

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Lenke til annonse
 

Søknadsfrist
19. august 2019