Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Akershus universitetssykehus HF, Barne- og ungdomsklinikken, barnehabilitering

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon  

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.

Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger.

Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.

Avdeling for habilitering har ledig fast stilling for psykolog 

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingens hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge (0-17 år) med medfødte og/eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med autisme, cerebral parese, utviklingshemning, syndromer med mer. Noen har også tilleggsproblematikk av atferdsmessig eller psykisk art. Avdelingen har også en sentral rolle i tverrfaglig utredning ved epilepsi, og inngår i den regionale behandlingslinjen for barn og unge med ervervet hjerneskade.

Psykologenes arbeidsoppgaver er først og fremst utredning og diagnostisering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Dette innebærer også tilbakemeldinger til foreldre, ungdommer og lokale instanser, samt å gi råd om aktuelle tiltak. 

Avdelingen har om lag 50 ansatte hvorav ti psykologer. De fleste er spesialister, i klinisk nevropsykologi eller klinisk barn og ungdom. Vi har også erfarne barneleger, og en rekke andre faggrupper, som til sammen utgjør et interessant, engasjert og robust tverrfaglig miljø. 

Avdelingen arbeider kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Se vår film her! 

Alle må søke elektronisk.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, funksjonskartlegging og diagnostikk
 • Samarbeid med og veiledning til kommunalt ansatte
 • Råd og veiledning til foreldre/foresatte i etterkant av utredning

Kvalifikasjoner

 • Godkjent psykologspesialist/psykolog under spesialisering, gjerne i klinisk nevropsykologi, men andre spesialiteter trengs også for å sikre faglig bredde i psykologgruppen.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Gjerne erfaring med vurdering av tidlig samspill
 • Erfaring med våre målgrupper
 • Erfaring med og interesse for utredning/diagnostikk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner internt og utad
 • En strukturert arbeidsform
 • Effektiv både i selvstendig arbeid og i team med andre
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et bredt og spennende fagfelt i utvikling
 • Dyktige kolleger og høyt arbeidstempo i et reflekterende miljø
 • Mulighet for faglig spesialisering og fordypning
 • Anledning til å påvirke egen arbeidsdag og tidsbruk
 • Fleksitidsordning og mulighet for avspasering i perioder med lav aktivitet
 • Lønn og vilkår i henhold til Ahus policy og gjeldende avtaler

Kontakt

Anniken Borchsenius, faggruppeleder, tlf. 67 96 22 69, epost Anniken.Borchsenius@ahus.no

Knut Wærstad, avdelingsleder, tlf.  905 07 690

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
23. april 2019