Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

En fast stilling og to vikariater
Helse Stavanger HF - BUP Sandnes

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Vi har ledig en fast stilling for psykologspesialist/psykolog ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Sandnes fra juni 2019 samt to vikariater fra april/mai 2019.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnes har ansvar for det polikliniske tilbud innen psykisk helsevern til barn og ungdom i aldersgruppen 0-17 år i Sandnes kommune. Vi holder til i Sandnes sentrum, nær buss- og jernbanestasjon. 

Arbeidet vil bestå i utredning og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser og deres familier. Poliklinikken har et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT, barneverntjeneste, helsestasjoner og allmenleger samt med andre deler av spesialisthelsetjenesten. 

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel) jfr. Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn/unge med psykiske vansker og deres familier. Den som tilsettes vil arbeide både individuelt og i team.
 • Tverrfaglig samarbeid i team og samarbeid med andre i vår avdeling og eksterne samarbeidspartnere.
 • Veilednings-/konsultasjonsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Vi søker etter psykologspesialist/psykolog med erfaring fra og interesse for klinisk arbeid med barn og unge og deres familier.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, ansvarsvilje, fleksibilitet og evne til å arbeide målrettet og strukturert i en travel hverdag.
 • Vi søker en kollega som trives med å arbeide både selvstendig og i team og som vil bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Lokal tilknytning og kjennskap til lokalområdet er en fordel.
 • Vi søker deg som har motivasjon og interesse for fagfeltet, trives med utfordringer og er opptatt av faglig utvikling.

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • For psykolog uten godkjent spesialitet vil vi legge til rette for spesialisering.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Kontakt
Berit Øydne Reiersen, poliklinikkleder, tlf. (+47) 51 97 40 87
Lars Ravn Øhlckers, sjefpsykolog, tlf. (+47) 51 51 55 08

Lenke til annonsen
 

Arbeidssted
Helse Stavanger HF - BUP Sandnes
Søknadsfrist
27. mars 2019