Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Rogaland A-senter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Rogaland A-senter eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland og arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF innen Tverrfaglig Spesialisert Behandling for rusavhengige. Den kliniske virksomheten består av vurderingsenhet for pasientrettigheter, poliklinisk/ambulante tjenester, døgnbehandling, avdeling for gravide og småbarnsfamilier og avrusning inkludert akuttilbud. Rogaland A-senter har et spennende fagmiljø med over 120 ansatte.

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier tilbyr behandling og oppfølging til gravide rusmiddelbrukere og evt partner  frem til fødsel, og til foreldre og barn etter fødsel. Fokus i behandling er bla.a mestring av rus og psykisk helse, styrking av omsorgskompetanse og støtte til utvikling av trygg tilknytning.

50 % av stillingen vil være lagt til Avdeling for gravide ogsmåbarnsfamilier (ASG) og organisert innenfor Fagteam døgn. Øvrige arbeidsoppgaver vil bli lagt til Rogaland A-senters andre avdelinger, etter avtale med søker.  


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av avhengighetstilstander og lette til moderate psykiske lidelser
 • Familiearbeid, oppfølging av foreldre/ barn samspill etter fødsel
 • Arbeid i tverrfaglig team med miljøterapeuter, psykolog og lege
 • Samarbeid med eksterne instanser for planlegging av videre tiltak etter utskriving
 • Veilednings- og undervisningsoppgaver


Kvalifikasjoner 

 • Fullført profesjonsutdanning som psykolog med godkjent autorisasjon
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid innen rusbehandling, psykisk helsevern og/eller familieterapi
 • Erfaring, interesse for  arbeid med samspill/tilknytning og foreldrementalisering


Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode kolleger i et inspirerende fagmiljø
 • Gode muligheter for fagutvikling og kompetanseheving
 • Veiledning og tilrettelegging for spesialistutdanning
 • Pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Helseforsikring


Kontaktinformasjon: Reidar Stokke, avd.sjef utredning og behandling/avd.overlege, tlf. 51 72 90 00 og Hanne Tveit, sjefpsykolog/psykologspesialist, tlf. 917 59 270, e-post hanne.brit.tveit@rogaland-asenter.no


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Arbeidssted
Rogaland A-senter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier
Søknadsfrist
22. mars 2019