Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

BUPA Seksjon for utredning DS, Vestre Viken

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.     I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

BUPA Vestre Viken er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 26 kommuner i Buskerud og deler av Akershus og Vestfold. Vi har vært gjennom en større omstillingsprosess hvor det bl.a. har vært fokus på spesialiserte ambulante tjenester. Det er et stort psykologmiljø i avdelingen, med godt over 100 psykologstillinger totalt.

Seksjon for utredning består av en døgnenhet og et ambulant psykoseteam. Døgnenheten har fire sengeplasser. Seksjonen har spesielt ansvar for utredning og stabilisering av ungdom med mistanke om eller etablert alvorlig psykisk lidelse.

Ambulant psykoseteam er under utvikling. Psykoseteamet skal gi ambulant tilbud om utredning/stabilisering i et fleksibelt samarbeid med sengepost og lokalpoliklinikker.

Stillingen er tilknyttet ambulant team, men det må også forventes arbeidsoppgaver rettet mot sengeposten.
 

Arbeidsoppgavene omfatter

 • Klinisk virksomhet
 • Utstrakt grad av tverrfaglig team-arbeid
 • Undervisning og eventuelt veiledning
 • Utviklings- og kompetansearbeid

Krav til søker

 • Psykologspesialist/ Psykolog
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser og komplekse sammensatte tilstander.
 • Førerkort klasse B
 • Norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon

For øvrig vektlegges

 • Relevant erfaring
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Interesse for ungdom med psykoselidelse
 • Ønske om å jobbe i ambulant team for ungdom
 • Evne Til å skape trivsel i en hektisk jobbhverdag 
 • Fleksibilitet
 • Erfaring med TPH/vedtakskompetanse

 

Lønn etter gjeldende tariff.

Politiattest må foreligge før tiltredelse.

Presiser om du ønsker stillingen tilknyttet døgnseksjonen dersom denne blir ledig pga. intern tilsetting.

For nærmere informasjon kontaktes seksjonsleder Fung. seksjonsleder Tone Kjensmo tlf. 32 86 16 40 eller teamleder for psykoseteamet 
Even Røren tlf. 951 97 204/ 32 86 16 40.

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Arbeidssted
BUPA Seksjon for utredning DS, Vestre Viken
Søknadsfrist
20. mars 2019