Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Nordlandssykehuset - Salten DPS - voksenpsykiatrisk poliklinikk Fauske

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTube eller Twitter

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret omfatter to differensierte allmennpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senteret har også en poliklinikk med to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon, og ambulant akutteam. Senteret er fortsatt i utvikling, da DPS ’et skal være veien inn og ut av psykisk helsevern. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk på Fauske dekker kommunene Hamarøy, Fauske, Saltdal, Sørfold og Tysfjord vest, med en befolkning på om lag 19 000 innbyggere. Poliklinikken har 8 fagstillinger og er samlokalisert med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk indre Salten (BUP). Sammen med BUP Indre Salten ønsker vi å skape et faglig tyngdepunkt, å være en psykisk helsetjeneste i nær kontakt med lokalsamfunn og kommunehelsetjeneste i vårt område. 
Fauske ligger ca 50 km øst for Bodø og har gode kommunikasjoner med fly, jernbane og buss.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med allmennpsykiatriske problemstillinger
 • Veiledning og undervisning overfor medarbeidere, psykologer under spesialistutdanning og primærhelsetjenesten
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk godkjenning som spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Psykologer under spesialistutdanning oppfordres også til å søke
 • Det er nødvendig at du behersker norsk skriftlig og muntlig godt
 • Du bør ha erfaring med poliklinisk arbeid
 • Du bør ha erfaring med utredning

Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykolog

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker at du kan arbeide selvstendig og i tverrfaglige team
 • Vi ønsker at du har gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet
 • Vi ønsker at du kan bidra til utviklingsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende jobb med et godt fagmiljø
 • Veiledning ved behov
 • Et godt arbeidsmiljø på en poliklinikk med stabil bemanning
 • Tiltredelsestidspunkt kan avtales nærmere med enhetsleder
 • Nordlandssykehuset har gode spesialiserings- og etterutdanningstilbud, hvor det også er mulighet for å drive forskning
 • For spesialister gis det 4 mnd studiepermisjon hvert femte år etter nærmere retningslinjer.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt
Per Eilert Bjarøy, enhetsleder, tlf. 957 31 234

Lenke til annonsen
Søk på stillingen 
 

Arbeidssted
Nordlandssykehuset - Salten DPS - voksenpsykiatrisk poliklinikk Fauske
Søknadsfrist
25. februar 2019