Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Sola DPS poliklinikk, Helse Stavanger HF

Poliklinikken har pasienter fra Sola kommune og fra 2 bydeler i Stavanger kommune. Vi består av psykologer, leger og ansatte med annen helse- eller sosialfaglig bakgrunn. Vi har også tilbudene Helse og arbeid og eMeistring inn under poliklinikken, og kollegiet totalt er på 20 personer.

Poliklinikken er en god arbeidsplass. Arbeidsmiljøet er åpent og inkluderende faglig, profesjonelt og sosialt. Samlet representerer vi bred og solid faglig kompetanse. På fritiden er vi mangfoldige, og samtalene i lunsjen kan handle om alt fra brodering til trylling. Vi har god spredning i alder, snittalder er 44 år og en fjerdedel av gruppen er menn. Vi har flexitid og hjemmekontor etter avtale. Vi ønsker oss en faglig dyktig og hyggelig kollega, da en av våre  engasjerte psykologspesialister går av med pensjon. Kunne dette være noe for deg?

Lenke til annonse

Tlf.: 941 68 055
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets oktober-utgave som utkommer 1. oktober 2021 
 

Søknadsfrist
14. oktober 2021