Du er her

Psykologspesialist på jakt etter noe mer

Tyrilistiftelsen - Tyrilisenteret i Molde

Tyrilistiftelsen 

Tyrili er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er individuelt tilrettelagt, med fellesskapet som arena for utvikling. Vi har faste avtaler med Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Vi er en av Norges største aktører innen rusbehandling, med til sammen 215 døgnplasser fordelt på våre 10 enheter i Molde, Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien, Arendal og Stavanger (fra våren 2023). I tillegg har vi avrusningsenhet, ambulante tjenester, tilbud til innsatte i fengsel og forsknings- og utviklingsenhet.

På jakt etter mening, fellesskap og faglig frihet? 


Som psykolog med spesialisering har du sannsynligvis allerede en spennende jobb, med god lønn og en meningsfull hverdag.

Hvis du likevel kjenner at du savner noe mer, bør du lese videre.

Selv om behandlingen i Tyrili har blitt stadig mer tilpasset den enkelte, er det få som er i tvil, når de kommer inn på en av våre enheter:

Hos oss er fellesskapet fortsatt grunnstammen.

Vi tror derfor at den vi leter etter, er en person som vil trives og vokse i et slik fellesskap, gjennom nært samarbeid med kolleger og deltakelse i alt fra morgenvask og aktiviteter til lengre turer. Dere vil være tre psykologer på enheten, med stort potensial for samspill og faglig utveksling.

Her er gruppeterapi like vanlig som individuell terapi, og vi ser på en fottur på fjellet, et bål i fjæra eller en rolig stund på kjøkkenet etter middag som fullverdige arenaer for gode samtaler og personlig vekst. Du har stor frihet til å velge hvordan du utøver psykologvirket i møte med pasientene, og på hvilke arenaer dere vil samarbeide.


Sammen bygger vi et behandlingstilbud

Tyrilisenteret i Molde er mindre enn ett år ungt.

Mange dyktige fagpersoner er på plass. Du kan bli en nøkkelperson i dette miljøet, som med faglig integritet, humør og overskudd bidrar til å bygge kultur og fagfellesskap i en viktig fase.

Du får gå veien fra pionértiden vi er inne i nå, i midlertidige bygg, til vi setter nøkkelen i døra og etablerer oss i et nybygg, skreddersydd for våre behov. Huset vårt skal stå ferdig neste vår.

Vi tror du er faglig sterk og har ønske om å gå foran, ved å veilede kolleger, og videreutvikle psykologifaget – ikke bare på enheten i Molde, men i hele Tyrili.

Du får mulighet til å jobbe med hele mennesket, over tid, og erfare at store og viktige endringer i den enkeltes liv er mulig.

Engasjement for videreutvikling av TSB, og evne til å se rusproblemer og psykiske lidelser i sammenheng, tror vi er andre kjennetegn ved deg.


Tyrili er mulighetenes sted

Vi er opptatt av å skape muligheter, for pasientene våre og for medarbeiderne våre.

Som arbeidsgiver legger vi vekt på en god balanse mellom privatliv og arbeidsliv. Det skal være rom for hele deg, med det du bringer med deg av familie, venner, fritidsaktiviteter, og livets opp- og nedturer som vi alle møter.

Du blir en del av tyrilifellesskapet og kan delta i nettverk på tvers av enheter og geografi, snakke med andre og se hva de gjør via internkommunikasjonsplattformen Workplace og videomøter, og delta på stiftelsessamlinger og andre arrangementer.

Vi er opptatt av at du skal ha mulighet til å utvikle deg, faglig og personlig, og tilbyr blant annet Tyriliutdanning, lederutviklingsprogram,  permisjon knyttet til kurs og veiledning og spesialistpermisjon, inntil fire måneder hvert femte år.

Du blir omfattet av svært gode pensjons- og forsikringsordninger.

Du får tilgang til hytte og leiligheter på fjellet, som fellesgoder for alle medarbeidere.


Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog med spesialisering, helst innen rus- og avhengighetspsykologi eller voksenpsykologi
 • Du kan også søke hvis du har en annen spesialistutdanning innen klinisk psykologi
 • Hvis du har erfaring fra rusfeltet fra før, er det en fordel
 • Erfaring fra TSB og kjennskap til relevante tjenester på kommunenivå er også en fordel
 • I tillegg er det nyttig om du kjenner de gjeldende rammer og retningslinjer du skal jobbe under
 • For å fungere godt i denne stillingen, tror vi det er en forutsetning at du er god i norsk, både muntlig og skriftlig


Arbeidsoppgaver

 • Være en nøkkelperson som bidrar til å bygge kulturen og utvikle psykologifaget ved enheten
 • Jobbe med mennesker over tid, gjennom terapi i gruppe og individuelt
 • Veilede, inspirere og samarbeide nært med de to andre psykologene
 • Samarbeide om og med pasienter i tverrfaglige team
 • Mulighet for å fokusere på gruppen av unge pasienter og være med på å utvikle behandlingstilbudet til dem
 • Mulighet for å bidra til videreutvikling av tilbudet vårt til kvinner 
 • Bidra til å utvikle psykologifaget og behandlingen i Tyrili og innen TSB
 • Kartlegging, utredning og risikovurderinger
 • Samarbeid med ansvarsgruppe, familie og pårørende


Tyrilisenteret i Molde

Tyrilisenteret i Molde åpnet sommeren 2022, og har 20 døgnbehandlingsplasser for personer med rusmiddelavhengighet, etter avtale med Helse Midt-Norge. 14 plasser er for voksne, 6 plasser for unge voksne. Varigheten på et behandlingsforløp er inntil ni måneder, inkludert hjemmesekvenser. Senteret har rundt 25 medarbeidere.

Unge voksne ivaretas av tverrfaglige team, med særlig fokus på skolegang, familierelasjoner, aktivitet, relasjonsbygging, motivasjonsarbeid og psykisk og fysisk helse. Vi tror også at våre kvinnelige pasienter tjener på et tilrettelagt tilbud.

Tyrili jobber recoveryorientert, og legger vekt på pasientens personlige og sosiale utviklingsprosess. Positiv identitet, motivasjon og mestring er viktig på veien mot målet om et godt og selvstendig liv. Alle våre enheter har tverrfaglig kompetanse med lege/psykiater, psykologspesialist/psykologer, helsefaglig og sosialfaglig personell, samt fagutdannede arbeidsledere. Arbeidet er organisert i tverrfaglige team rundt pasienten. Les mer om vår behandlingsmodell: https://www.tyrili.no/behandling/

Vi holder til sentralt i Molde, med nærhet til natur, rekreasjonsområder og byliv. Byen er kjent for et rikt kulturliv og byr blant annet på jazzfestival, litteraturfestival og barnefestival.


Spørsmål om stillingen?
Kontakt:
 

 • Berit Kalgraff, enhetsleder, tlf. 410 47 627
 • Jens Klev, organisasjonspsykologisk rådgiver, tlf. 483 58 055
 • Marthe Nyhuus, tillitsvalgt for Norsk psykologforening, tlf. 975 03 830


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
11. april 2023