Du er her

Psykologspesialist og psykologer

Tyrilistiftelsen - Tyrilisenteret i Molde

Om arbeidsgiveren 

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er individuelt tilrettelagt med fellesskap som arena for utvikling. Vi har faste avtaler med  Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Stiftelsen er en av Norges største aktører innen rusbehandling og har tilsammen 215 døgnplasser på våre enheter i Molde, Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Skien og Arendal. I tillegg har vi egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel. www.tyrili.no

Tyrilisenteret i Molde søker en psykologspesialist og to psykologer


Tyrilisenteret i Molde

Tyrilisenteret i Molde er en nyetablert behandlingsenhet som åpnet sommeren 2022. Enheten har 20 døgnbehandlingsplasser for mennesker med rusmiddelavhengighet.

Tyrili jobber recovery-orientert hvor pasientens personlige og sosiale utviklingsprosess legger rammene for tiltak. Det ligger et sterkt fokus på positiv identitet. Motivasjon og mestring vektlegges sterkt for å nå målet om å leve et selvstendig liv som en deltaker i samfunnet. Felleskap og samhandling med medpasienter og ansatte som utviklingsarena er utgangspunktet for den miljøterapeutiske rammen i våre behandlingsenheter. Alle enhetene i Tyrili har tverrfaglig kompetanse bestående av lege/psykiater, psykolog/psykologspesialist, helsefaglig og sosialfaglig personell, samt fagutdannede arbeidsledere. Arbeidet organisert i tverrfaglige team rundt pasienten. Du kan lese mer om vår behandlingsmodell her: https://www.tyrili.no/behandling/


Vi søker 

Vi søker en psykologspesialist og to psykologer som vil jobbe sammen med oss i en 100 % fast stilling. Du vil være ansatt i medarbeidergruppen på Tyrilisenteret Molde og delta i behandlingen i tverrfaglig team bestående av russpesialist, lege, psykolog og helse- og sosialfaglige behandlere.

Du vil samarbeide tett med de tverrfaglige behandlingsteamene som jobber sammen med pasientene om problemer knyttet til rus, sosiale forhold, psykisk og fysisk helse. Tilbudet er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme for behandlingen. Behandlingstilbudet har som mål å gi trening og mestring i de utfordringer som vil møte pasientene i livet etter behandlingen.

Stillingene innebærer i hovedsak arbeid på dagtid, mandag til fredag. Noe kveldsarbeid og telefontilgjengelighet må påberegnes.


Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging/utredning og henvisninger
 • Diagnostisering og kliniske risikovurderinger
 • Helhetlig behandlingsansvar
 • Psykoedukasjon, veiledning og grupper
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Kvalitetssikre behandlingsplaner, epikriser og elektronisk pasientjournal
 • Samarbeid med ansvarsgruppe og familiesamarbeid


Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog, evt. med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi, eller voksenpsykologi
 • Ønskelig med erfaring, og engasjement for rusfeltet 
 • Ønskelig med erfaring og kjennskap til spesialisthelsetjenesten og kommune
 • Kjennskap til gjeldende rammer og retningslinjer 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk


Personlige egenskaper

 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Samarbeidsevne; man må trives med å jobbe i team og evne å gjøre kolleger gode
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Faglig og personlig trygghet
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Delta i oppbygging og videreutvikling av nytt Tyrilisenter i Molde
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Konkurransedyktig lønn innenfor gjeldende avtaler
 • Fellesgoder, som ferieboliger og permisjonsordninger


Tiltredelse: 1. april 2023 eller etter avtale

Lønn: Etter gjeldende tariffavtaler 

Spørsmål om stillingen? 
Kontakt: Berit Kalgraff, enhetsleder, tlf. 410 47 627 eller Jannie Rasmussen, nestleder, tlf. 974 36 160


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. desember 2022