Du er her

Psykologspesialist og psykologer

Tyrilistiftelsen - Tyrilisenteret i Molde

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er individuelt tilrettelagt med fellesskapet som arena for utvikling. Vi har faste avtaler med Oslo kommune, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst.

Stiftelsen er en av Norges største aktører innen rusbehandling og har 179 behandlingsplasser på våre enheter i Molde, Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal. I tillegg har vi egen forsknings- og utviklingsenhet, avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel.

Tyrilisenteret i Molde søker psykologspesialist og psykologer
Vil du være med å starte et helt nytt senter for rusbehandling i Molde?

Tyrilisenteret i Molde er en nyetablert behandlingsenhet som åpner sommeren 2022. Enheten har avtale med Helse Midt-Norge RHF om 20 døgnbehandlingsplasser for mennesker med rusmiddelavhengighet. Tilbudet retter seg mot kvinner og menn fra 18 år og oppover. Enheten holder til sentrumsnært i Molde, i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 45-49, og vil ha rundt 25 medarbeidere.

Tyrili jobber recoveryorientert, og pasientens personlige og sosiale utviklingsprosess legger rammene for tiltak. Fokus er på positiv identitet. Motivasjon og mestring vektlegges, for å nå målet om å leve et selvstendig liv som en deltaker i samfunnet. Felleskap og samhandling med medpasienter og ansatte er utgangspunktet for den miljøterapeutiske rammen i våre behandlingsenheter.

Alle enhetene i Tyrili har tverrfaglig kompetanse bestående av lege/psykiater, psykolog/psykologspesialist, helse- og sosialfaglig personell, samt fagutdannede arbeidsledere. Arbeidet er organisert i tverrfaglige team rundt pasienten. Du kan lese mer om vår behandlingsmodell her: https://www.tyrili.no/behandling


Vi søker 
Vi søker én psykologspesialist og to psykologer som vil jobbe sammen med oss i 100 % faste stillinger. Du vil være ansatt i medarbeidergruppen ved Tyrilisenteret Molde og delta i behandlingen i tverrfaglig team bestående av legespesialist og helse- og sosialfaglige behandlere.


Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging/utredning og henvisninger
 • Diagnostisering og kliniske risikovurderinger
 • Helhetlig behandlingsansvar
 • Psykoedukasjon, veiledning og grupper
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Deltagelse på ulike behandlingsarenaer, i tillegg til individuell behandling
 • Kvalitetssikre behandlingsplaner, epikriser og elektronisk pasientjournal
 • Samarbeid med ansvarsgruppe og familiesamarbeid  


Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog, og psykolog med spesialisering i rus- og avhengighet, klinisk voksen, familieterapi eller annen relevant spesialisering
 • Engasjement for rusfeltet, og gjerne erfaring fra fagområdet
 • Erfaring med, og kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Kjennskap til gjeldende rammer og retningslinjer 
 • Personlige egenskaper
 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Samarbeidsevne; man må trives med å jobbe i team og evne å gjøre kolleger gode
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Faglig og personlig trygghet


Vi tilbyr

 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Faglig fellesskap mellom de tre psykologene på enheten
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Gode muligheter for spesialisering og spesialistpermisjon
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Konkurransedyktig lønn innenfor gjeldende avtaler
 • Fellesgoder, som ferieboliger og permisjonsordninger i henhold til tariffavtale

 

Tiltredelse: Etter avtale 

Lønn: Etter gjeldende tariffavtaler 


Spørsmål om stillingen?

Kontakt Berit Kalgraff, enhetsleder, tlf. 410 47 627


Lenke til annonsen og søk på stillingen her


 

Søknadsfrist
2. august 2022