Du er her

Psykologspesialist og psykolog i poliklinikk - fast stilling og vikariat

Vestre Viken - Ringerike DPS, Seksjon poliklinisk behandling Ål

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Vi ønsker å styrke vårt polikliniske tilbud ved voksenpsykiatrisk poliklinikk på Ål og søker derfor etter psykologspesialist/psykolog i fast stilling, og en psykolog i  svangerskapsvikariat ut 2022, men det kan være muligheter for forlengelse.

Vår poliklinikk på Ål er en seksjon i Ringerike DPS, samlokalisert med Hallingdal sjukestugu. Den er organisert som en tverrfaglig allmennpsykiatrisk poliklinikk, hvor TSB/rusbehandling og FACT er integrert, bestående av 2 overleger, 1 psykologspesialist, 2 LIS leger, 3 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere, 1 sosionom, samt seksjonsleder (lege) og 2 kontorfaglige ressurser.

FACT ble etablert i 2020 og er i en utviklingsfase, og det gjør at poliklinikken gir mange og gode muligheter for å kunne “velge retning” man ønsker å jobbe i. Vil du kanskje bidra inn i utviklingen FACT Hallingdal? Ønsker du å jobbe i kombinasjon mellom tradisjonell poliklinisk behandling og FACT? Eller ønsker å bidra i behandlingen av TSB/rusbehandling? Vi har som sagt gode muligheter for å kunne tilby og “skru sammen” en spennende arbeidshverdag for en psykologspesialist som ser etter “noe annet”, evt. for en erfaren, eller kanskje nyutdannet, psykolog som kanskje ønsker en endring eller å fortsette slik de jobber i dag, men da i fantastiske Hallingdal!

Hallingdal består av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hol og Hemsedal. Det er lange tradisjoner i Hallingdal for godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og dette ønsker vi å bevare og videreforedle.

Det er gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling i stillingen, og vi ønsker å tilrettelegge for oppstart og gjennomføring av et spesialiseringsløp.

Hallingdal ligger som kjent langs Bergensbanen og Riksvei 7, i hjertet av den norske fjellheimen, midt mellom Oslo og Bergen. Regionen er en spennende møteplass mellom Østlandet og Vestlandet, og byr på store variasjoner og spennende muligheter. Hallingdal har, som den eneste fjellregionen på Østlandet, opplevd vekst i folketallet de siste 10 årene. Hallingdal kan by på storslåtte naturopplevelser med lett tilgjengelige fjellområder og rike muligheter for et aktivt friluftsliv, sommer som vinter. Regionen har flere større og mindre alpinsentre, flere golfbaner og idrettsfasiliteter både innendørs og utendørs i alle kommuner. Kulturlivet er også aktivt med flere kulturhus, kino, gallerier, dans, musikk og kor, … det mange beskriver som et “urbant bygdeliv”. 


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Poliklinisk og/eller ambulerende oppfølging av pasienter
 • Akuttvurderinger under supervisjon 
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten 


Kvalifikasjoner

 • Spesialist i voksenpsykologi
 • Minimum godkjenning som psykolog
 • Gjerne erfaring fra psykisk helsevern og spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Erfaring og/eller interesse for ambulant/utadrettet virksomhet, gjerne FACT metodikk
 • Interesse for tverrfaglig behandling og/eller gruppebasert behandling
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B


Personlige egenskaper

 • Gode evner til så vel samarbeid, som selvstendig arbeid
 • Like å jobbe i team
 • Være fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 


Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Hjelp til etablering i nærområdet
 • Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer


Kontaktinformasjon: Kitty Line Scheen, seksjonsleder, tlf. 924 41 818, e-post sckl@vestreviken.no


Lenke til annonse

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. oktober 2021