Du er her

Psykolog­spesialist og psykolog

Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig. Les mer om oss på www.haugaland-asenter.no

Vi søker etter psykologspesialist og psykolog til vårt behandlerteam.

Stillingene inngår i behandlerteamet som består av psykologspesialister, psykologer, leger og fagkonsulenter. Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler der behandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.

Ønsket tiltredelse 1.november 2020 eller etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg eller leder for behandlerteam Kirsten Braatveit på tlf. 52 73 30 00

For fullstendig stillingsutlysning, se
w ww.jobbdirekte.no/haugaland-asenter

Søknader sendt utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets september-utgave som utkommer 1. september 2020
 

Søknadsfrist
27. september 2020