Du er her

Psykologspesialist og psykolog 100 %

Sykehuset Innlandet HF - BUP LILLEHAMMER/OTTA

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

BUP Lillehammer/Otta er en enhet med 36 stillinger fordelt på to poliklinikker – en på Lillehammer og en på Otta. Vi server 13 kommuner fra Lillehammer i sør til Lesja i nord hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater. BUP Lillehammer-Otta har god tverrfaglig bredde og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende.
Vi har nå ledig  fast stilling for både psykologspesialist og psykolog hos oss med arbeidssted Otta. Oppstart etter avtale.
Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede.


Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med barn og unge, samt deres familier
 • Arbeidsoppgavene innebærer utredning og behandling, samt et utstrakt samarbeid med 1.linjetjenesten
 • Utføre selvstendig diagnostisk, behandlingsmessig og konsultativ virksomhet ved BUP
 • Planlegge og gjennomføre utredning og behandling og sammenfatte egne utredninger
 • Sammenfatte andres utredninger etter 2 års veiledet praksis
 • Gjennomføre akuttvurderinger og håndtere akuttsituasjoner
 • Ha oversikt over psykologfaglige metoder og tester
 • Bidra til utvikling av den psykologiske tjenesten ved BUP Lillehammer-Otta
 • Arbeide ut fra anerkjent faglige og etiske prinsipper for psykologisk forståelse og behandling

                            
Kvalifikasjoner

 • Embetseksamen i psykologi. Norsk autorisasjon som psykolog
 • Ønskelig med erfaring innen barn og ungdomspsykiatri eller tilsvarende
 • Interesse for å utvikle tjenestene for barn og unge


Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet 
 • Engasjert og utviklingsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Stabilitet

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt 


Vi tilbyr

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for kurs og veiledning
 • Godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse
 • Konkurransedyktig lønn
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Kontaktinformasjon: Alf Skar, enhetsleder, tlf. 970 63 266, e-post alf.skar@sykehuset-innlandet.no og Merete Schuller, assisterende enhetsleder, tlf. 481 78 162, e-post merete.schuller@sykehuset-innlandet.no


Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. august 2022