Du er her

Psykolog­spesialist (med mulighet for teamleder­funksjon)

Vestre Viken - Drammen DPS, Poliklinikken Sentrum

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen. 

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. Poliklinikken Sentrum består for tiden av 4 allmennpsykiatriske team med 44 årsverk hvorav 28 psykologstillinger.

Vi har en svært faglig nysgjerrig og kompetent psykologgruppe. Vi søker nå engasjert psykologspesialist i 100 % stilling. Det vil være mulighet for teamlederfunksjon.


Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Behandlingsoppgaver vil hovedsakelig være tidsavgrenset, da poliklinikken må dekke det behovet som til enhver tid er for spesialisthelsetjenester i vårt lokalsykehusområde
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov
 • Ved teamlederfunksjon; faglig ledelse av et av de allmennpsykiatriske teamene, delansvar for overordnet inntaksarbeid og deltakelse i en engasjert ledergruppe i seksjonen med fokus på kontinuerlig utvikling og hensiktsmessig utforming av tjenestetilbudet ved Poliklinikken Sentrum


Kvalifikasjoner 

 • Godkjenning som psykologspesialist
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Det er en fordel med erfaring fra inntaksarbeid ved vurdering av eventuell teamlederfunksjon

 
Personlige egenskaper 

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for utforming av tjenestetilbudet i psykisk helsevern

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr 

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver, godt samarbeidsmiljø
 • Et sosialt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø

Vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.

Kontaktinformasjon: Anne-Kjersti Fyrand Garnes, seksjonsleder, tlf. 957 79 659.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
9. juni 2019