Du er her

Psykologspesialist med gruppeterapikompetanse

Diakonhjemmet sykehus - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi og revmakirurgi. Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk er det ledig fast 100 % stilling som psykologspesialist med gruppeterapikompetanse.

Kontaktperson: Enhetsleder Harald Aulie, tlf. 22 02 98 00

Les mer om stillingen på www.diakonhjemmetsykehus.no hvor vi har fullstendig utlysning og elektronisk søknadsskjema.

Lenke til annonsen og søk på stillingen

Annonsen er fra Tidsskriftets Mars-utgave som utkommer 01.mars 2019

Arbeidssted
Diakonhjemmet sykehus - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
25. mars 2019