Du er her

Psykologspesialist med fordypning i voksenpsykologi

Oslo universitetssykehus - Regional seksjon for spiseforstyrrelser, Intensivpsykiatrisk døgnpost

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelse i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. RASP har fire kliniske enheter; døgnenhet for voksne, døgnenhet for barn- og ungdom, intensivpsykiatrisk døgnenhet og regional poliklinikk. RASP har også en kompetanse- og forskningsenhet som driver med utstrakt forsknings- og undervisningsaktivitet.

Det er tett og dynamisk samarbeid mellom kompetanseenheten og de ulike kliniske enhetene i seksjonen. Man har blant annet muligheten for å delta i forskningsarbeid, samt utprøvning av nye behandlingsmetoder og måleinstrumenter.

For mer informasjon klikk her

Intensivpsykiatrisk døgnenhet har en nyopprettet 100 % stilling som psykologspesialist. Oppstart etter avtale.

Vi har 8 døgnplasser for pasienter fra 16 år. Den tverrfaglige behandlingen er målrettet og individuelt tilpasset. Vi tilbyr en intensiv innsats i et lengre behandlingsløp for pasientene. Behandlingen er vanligvis av seks ukers varighet, med mulighet for sekvensielle innleggelser i tett samarbeid med lokal behandlingstjeneste.

Enheten er bemannet med psykologspesialister, psykiatere, klinisk ernæringsfysiolog, miljøterapeuter og sykepleiere.

Har du lyst til å samarbeide med engasjerte fagfolk?
Være med å skape gode behandlingsløp til pasienter med spiseforstyrrelse?
Da har du muligheten!


Arbeidsoppgaver 

 • Sentrale oppgaver vil være utredning/diagnostisering og behandling av pasienter med spiseforstyrrelse i et tverrfaglig team
 • Poliklinisk arbeid tilknyttet vurdering av søknader og samarbeid omkring døgninnleggelser

 
Kvalifikasjoner 

 • Autorisasjon som psykologspesialist med fordypning i voksenpsykologi
 • Ønskelig med erfaring fra spiseforstyrrelsesfeltet
 • Ønskelig med erfaring fra vedtaksarbeid
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 
Personlige egenskaper 

 • Faglig engasjert
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Like varierte utfordringer og samarbeid med ulike faggrupper
 • Personlig egnethet vektlegges

 
Vi tilbyr 

 • Høyt faglig nivå
 • Gode kurs- og utdanningsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Prosessveiledning
 • Ukentlig internundervisning
 • Seksjonsovergripende fagmøte for behandlere

Kontaktinformasjon: Barbro Korsvoll Ashtari, enhetsleder, tlf. 23 01 62 30 / 415 93 826.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
2. juni 2019