Du er her

Psykologspesialist i  voksen- eller barne- og ungdomspsykologi

Sykehuset Innlandet HF - TIPS Poliklinikk

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Spennende stilling i godt fagmiljø - bli vår nye kollega!

TIPS- Enhet for tidlig intervensjon ved psykose, består av en poliklinikk og en døgnenhet med 8 døgnplasser. Enhetens målsetting er å komme til så tidlig som mulig med utredning og behandling av barn, ungdom og voksne, ved mistanke om eller etablert førstegangspsykose i Innlandet. Den ledige stillingen er knyttet opp til både poliklinikk og døgnpost.

TIPS er en del av avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling på Sanderud sykehus. 


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn, ungdom og voksne ved mistanke om psykoselidelse
 • Samarbeid og veiledning av pårørende, skole, kommunehelsetjeneste, BUP og DPS
 • Inngå i enhetens tverrfaglige team
 • Bidra i fagutvikling og undervisning også via digitale medier
 • Veiledning av psykologer i spesialisering, samt andre yrkesgrupper
 • Poliklinisk og ambulant oppfølging av pasienter og pårørende


Kvalifikasjoner

 • Spesialisering i barne- og ungdomspsykologi eller voksenpsykologi
 • Utdanning/erfaring fra psykoedukativt familiearbeid/pårørendesamarbeid
 • Utdanning i kognitiv terapi
 • Erfaring fra arbeid med unge/voksne med psykose
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort er nødvendig 


Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid 
 • Faglig interesse og engasjement
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • God formidlingsevne
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 


Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et stabilt og godt tverrfaglig arbeidskollegium
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • En arbeidshverdag med varierte, spennende, utfordrende og faglig utviklende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Deltakelse i avdelingens faste møtearenaer for spesialister
 • Kollegial veiledning
 • Stillingsstørrelse kan tilrettelegges
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Marianne H Fosstveit, avdelingsleder, tlf. 993 87 749.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. oktober 2021