Du er her

Psykologspesialist i klinisk Nevropsykologi

Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk A holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på angstlidelser og ADHD hos voksne. Utredningen er systematisk og tidseffektiv, og all behandling som tilbys er kunnskapsbasert og evalueres jevnlig innenfor pakkeforløpsfristene.


DPS Vestfold utvider og videreutvikler det nevropsykologiske tilbudet i avdelingen, og søker etter spesialist i klinisk nevropsykologi, 100% fast stilling, som vil være med å bygge opp et faglig oppdatert klinisk nevropsykologisk tilbud til personer som er under utredning- og behandling ved avdelingens ulike poliklinikker og døgnposter. Dette inkluderer nevropsykologiske undersøkelser for differensialdiagnostikk, funksjonsundersøkelser, forløpsvurderinger samt integrering av resultater fra undersøkelser inn i annen utredning og behandling ved avdelingen. Veiledning rundt tiltak og tilrettelegging på personens øvrige arenaer (jobb/skole) inngår.

Stillingen vil bli knyttet 50 % til allmennpsykiatrisk poliklinikk/ADHD teamet og 50 % til de øvrige seksjonene ved DPS Vestfold.  Nevropsykologen vil organiseres i team sammen med en spesialist i klinisk nevropsykologi, som for tiden jobber 50% i klinikk og 50% som stipendiat i et stort forskningsprosjekt som gjennomføres på klinikken.
Det nevropsykologiske  teamet vil jobbe ut mot hele DPS. Nevropsykologene vil tilby spesialistundersøkelser som integreres inn i det øvrige utrednings- og behandlingstilbudet personen får ved avdelingen gjennom samarbeid med behandlere. Avdelingen disponerer flere testrom utstyrt med de mest brukte nevropsykologiske testene og oppdaterer disse ved behov.

I tillegg til de kliniske oppgavene vil det være aktuelt å veilede og undervise psykologer som gjør kognitive undersøkelser i avdelingen, gi spesialistveiledning til psykologer under spesialisering i nevropsykologi samt psykologer som følger NPF sitt valgfrie program i forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne. I tillegg inngår undervisning om kognisjon og nevropsykologi på interne fagmøter ved avdelingen/ sykehuset eller pasient- og pårørendekurs. Det er ved Sykehuset i Vestfold ansatt flere nevropsykologer ved andre avdelinger, og det er etablert et nevropsykologisk treffpunkt med fagmøter 1-2 ganger i året.

En er åpen for å drøfte hensiktsmessig kontorplassering avhengig av søkers bosted, men noe kjøring må påregnes mellom avdelingens lokasjoner, og avdelingen disponerer da biler.

Kanskje bor du allerede i Vestfold eller drømmer om å flytte hit? Vi vil gjerne ha deg som kollega i denne nyetablerte stillingen. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til stillingen.


Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for utredning, samordning og oppfølging av pasienter 
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for faggruppen sin, studenter og andre yrkesgrupper
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist i klinisk nevropsykologi 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen 
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge  


Personlige egenskaper 

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig
 • Du arbeider selvstendig, strukturert og målrettet
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 


Vi tilbyr 

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • Nødvendig kurs og veiledning for å kunne utføre oppgavene, herunder opplæring for å bli 4-dagers-terapeut

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP.


Kontaktinformasjon: Livia Mihaela Taran, seksjonsleder, tlf. 485 10 946.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. juni 2021