Du er her

Psykologspesialist i gruppeseksjon

Akershus universitetssykehus HF - Divisjon psykisk helsevern, DPG Groruddalen seksjon gruppeterapi

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Psykologspesialist går ut i alderspensjon og vi søker deg som ønsker å jobbe i et aktivt og inspirerende tverrfaglig og oppdatert fagmiljø der gruppebehandling står sentralt. Vårt hovedmandat er utredning og behandling av pasienter med mistanke om og/eller kjent personlighetsforstyrrelse. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

DPS Groruddalen er del av Akershus universitetssykehus HF, som gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne. Opptaksområdet er bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 9 kliniske seksjoner og en kontorfaglig seksjon, lokalisert i Jerikoveien 28 (Alna), Rosenbergveien 15 (Grorud), og døgnseksjon på Skytta i Nittedal.

Gruppeseksjonen holder til i Jerikoveien 28 B og er et tverrfaglig team med lege, psykologer, psykologspesialister, psykiatrisk sykepleiere, ekspressive terapeuter med helsefaglig utdanning, ergoterapeuter og sosionom. Vårt faglige ståsted er dynamisk i utgangspunktet og vi tilbyr forskjellige typer grupper, MBT, ekspressiv og dynamisk samtalegrupper. Vi har flere typer psykoedukative kurs for pasienter med traumelidelse i samarbeid med allmenn-poliklinikkene. Vi har et kreativt verksted. Vi har faste behandlingsmøter, prosessmøter, ekstern- og intern veiledning og undervisning. 


Arbeidsoppgaver

 • Ditt arbeidsområde er å utrede- og behandle pasienter med personlighetsmessige utfordringer individuelt og i gruppe. 
 • Delta i spesialistvurderinger, støtte ikke-spesialister formelt og reelt. 
 • Være ko-terapeut i kurs og grupper. 
 • Veilede psykologer i spesialisering. Delta på behandlingsmøter, kollegaveiledning, undervisning og spesialistmøter internt, samt delta i inntaksmøter ca. annet hvert semester og da ca. ukentlig. 


Kvalifikasjoner  

 • Godkjent psykologspesialist ønskes, psykolog i slutten av spesialisering oppfordres også til å søke. 
 • Du bør ha bred klinisk erfaring, og være kjent med arbeid med personlighetsproblematikk. 
 • Traumekompetanse er en fordel. 
 • God utredningserfaring, differensialdiagnostisering er en viktig del av arbeidet. 
 • Erfaring fra gruppebehandling er ønskelig, men interesse for gruppebehandling kan kompensere for erfaring.   


Personlige egenskaper

 • Du må tåle psykisk trykk, være omgjengelig og like å delta i grupper og fellesskap. 
 • En fordel å kunne jobbe selvstendig samtidig med at du har øye for felleskapet og helheten i seksjonen. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 


Vi tilbyr

 • Seksjon for gruppeterapi ved Groruddalen DPS er med i det nasjonale nettverk for personlighetsforstyrrelse “Dagnettverket” og bidrar med datainnsamling til forskning på internasjonalt nivå. Vi har en lang tradisjon å bygge på og vi er i stadig endring. Du vil kunne bidra til den faglige utviklingen i faget og til den lokale utformingen av behandlingstilbudet. 
 • Gratis parkering og ikke langt fra kollektiv tilbud Lindeberg T-Bane og Jeriko skole buss. God bussforbindelse både nordover og mot sentrum.
 • Gode velferdstilbud for ansatte.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.


Kontaktinformasjon: Beate Braanen,psykologspesialist, tlf. 23 14 19 00 / 412 35 622, e-post beate.braanen@ahus.no og Nina Charlotte Sølsnes, psykolog, tlf. 23 14 19 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. mai 2022